My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

IN2PREV – Zapobieganie radykalizacji postaw przy jednoczesnym wspieraniu skutecznej integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Europie

Razem z partnerami z sześciu krajów europejskich rozpoczynamy nowy projekt dotyczący zapobiegania radykalizacji ze wsparciem dla skutecznej integracji uchodźców ubiegających się o azyl w Europie. IN2PREV ma na celu zaspokojenie różnych potrzeb organizacji pozarządowych oraz organów ścigania pracujących ze wspomnianymi osobami. 

Inicjatywa dąży do zapobiegania radykalizacji u podstaw poprzez zapewnienie sukcesywnej integracji. Zaangażowanym instytucjom zostanie zapewnione innowacyjne kształcenie, które poskutkuje rozwijaniem ich potencjału w zakresie zapobiegania radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi (P/CVE) wśród populacji uchodźców. Proces ma na celu zwiększenie udziału specjalistów w tej dziedzinie.

Projekt będzie opierał się na tworzeniu, walidacji i wdrażaniu przyszłościowych i wiarygodnych szkoleń, spełniając tym samym priorytetowe założenie o poprawie dostępności programów nauki dla dorosłych. Wśród elementów kształcenia można wyróżnić kursy przeznaczone dla trenerów dotyczące:

  • zapobiegania i identyfikacji czynników ryzyka podatności na radykalizację wśród uchodźców i osób ubiegających się o azyl,
  • ułatwiania integracji uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl poprzez mentoring.

Priorytetem IN2PREV jest włączenie różnorodności we wszystkich dziedzinach edukacji dorosłych i młodzieży poprzez wdrożenie narzędzi cyfrowych i przeprowadzenie oceny potrzeb. Pozyskane dane będą informacją przy dalszym planowaniu programów szkoleniowych. Kolejny cel dotyczy wspólnych wartości oraz obywatelskiego zaangażowania i uczestnictwa. Realizacja tego założenia uwzględnia promowanie równości, zasad jedności i różnorodności, a także zwiększenie poziomu integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl w społeczeństwie.

Ponadto narzędzia stworzone przez IN2PREV będą sprzyjać rozwojowi kompetencji społecznych, międzykulturowych oraz krytycznego myślenia, które są kluczowymi umiejętnościami pozwalającymi na właściwą pracę z uchodźcami i osobami ubiegającymi się o azyl. Badane będzie również ryzyko podatności na radykalizację.

Więcej informacji o IN2PREV można znaleźć pod tym linkiem.