My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Projekt IN2PREV oficjalnie wystartował!

Właśnie rozpoczęła się inicjatywa, która pomoże zapobiegać radykalizacji, wspierając jednocześnie pomyślną integrację uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Europie. Partnerzy Konsorcjum z 6 krajów europejskich spotkali się na inauguracji w dniach 9 i 10 stycznia w Lizbonie w Portugalii.

Przez następne 36 miesięcy partnerzy będą pracować nad rozwojem, walidacją i wdrażaniem przyszłościowych i rzetelnych programów szkoleniowych, realizując tym samym założenie o „Poprawie dostępności do wysokiej jakości edukacji dla dorosłych”. Planowane działania obejmują przygotowanie kursów dla trenerów na temat zapobiegania i identyfikacji czynników ryzyka radykalizacji postaw. Powstałe kursy ułatwiające integracje poprzez mentoring pozwolą na skuteczniejszą pracę z uchodźcami i osobami ubiegającymi się o azyl.

Spotkanie w Lizbonie służyło prezentacji bieżących działań oraz omówieniu kolejnych kroków. Główne tematy podczas dwudniowego wydarzenia były bezpośrednio związane z każdym z 5 Pakietów Prac projektu, celami i metodologią, a w tym aspektami finansowymi i raportowaniem, a także podziałem zadań pomiędzy partnerami. PPBW przedstawiła założenia organizacyjne przy realizacji Pakietu Pracy nr 2. Wraz ze wszystkimi uczestnikami konsorcjum omówiono oczekiwane efekty i planowane terminy zakończenia poszczególnych etapów. Ponadto przedyskutowano wymagania stawiane przed ekspertami przed przystąpieniem do Doradczego Komitetu Ekspertów oraz ogłoszono listę krajów, z których zostaną zaproszone organizacje do sieci Frontline Practitioners Network.

Wszyscy partnerzy uczestniczyli również w sesji informacyjnej z przedstawicielem portugalskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+, dyskutowali nad opracowaniem planów działań i nadchodzących spotkań roboczych.

Więcej informacji o celach projektu można znaleźć tutaj.