III Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych

„Rola policyjnych klas mundurowych a kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży w aspekcie bezpieczeństwa”, to temat przewodni III Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 roku w Poznaniu w ramach targów SECUREX. Forum to cykliczna inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Tegoroczne Forum poświęcone zostanie zaprezentowaniu doświadczeń jakie wiążą się z 11-letnim funkcjonowaniem klas o profilu policyjnym w województwie wielkopolskim. Spotkanie będzie także okazją do zastanowienia nad przyszłością i potrzebą doskonalenia policyjnych klas mundurowych, w tym możliwością wykorzystania potencjału uczniów w aspekcie zwiększania poziomu bezpieczeństwa kraju. Podczas Forum głos zabiorą przedstawiciele instytucji publicznych, którzy od wielu lat pracują z młodzieżą oraz czynnie uczestniczą także w rozwoju idei klas mundurowych.

Z uwagi na poruszaną tematykę, tegoroczne wydarzenie jest organizowane w ramach interdyscyplinarnego przedsięwzięcia „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, które powstało w 2015 roku w celu podejmowania kompleksowych działań w zakresie monitorowania, wykrywania oraz przeciwdziałania zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży.

Do udziału w Forum zapraszamy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej województwa wielkopolskiego, dyrektorów szkół średnich, przedstawicieli służb mundurowych oraz innych instytucji zainteresowanych tematyką spotkania.

Po zakończeniu Forum uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia ekspozycji Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX 2018. Zainteresowane osoby otrzymają elektroniczną wejściówkę, która po aktywowaniu on-line upoważnia do bezpłatnego wstępu.

Udział w III Forum jest bezpłatny, wymagana jest jednak rejestracja.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Forum do dnia 18 kwietnia 2018 roku. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych. W przypadku zgłoszeń telefonicznych lub mailowych osobą do kontaktu jest Pani Klaudia Kaczmarek (tel.: (61) 663 02 21, e-mail: klaudia.kaczmarek@ppbw.pl).

Miejsce Forum: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 7, sala 1GH, wejście zachodnie (od ul. Śniadeckich) (mapka widoczna poniżej).

Program Forum dostępny jest pod tym linkiem.