i-LEAD Research Day – raport z wydarzenia

Zespół europejskiego projektu i-LEAD przygotował Research Day (Dzień Nauki) 2021, który odbył 25 marca br. w formie online. Spotkanie zostało przeprowadzone we współpracy z Laboratorium Innowacji EUROPOL-u, natomiast PPBW, jako koordynator wydarzenia, odpowiadała zarówno za kwestie techniczne, jak i organizacyjne.

i-LEAD Research Day był uzupełnieniem Industry Days (Dni Przemysłu) – inicjatywy z października 2020 roku. Wydarzenie miało na celu przekrojowy przegląd technologii związanych ze wszystkimi dziedzinami przestępstw zidentyfikowanych w ramach projektu i-LEAD. Szczególny nacisk został położony na obszary rozpoznane podczas Warsztatów Praktyków w latach 2019 i 2020. W nawiązaniu do spotkania organizatorzy udostępnili raport podsumowujący poszczególne wystąpienia.

Chęć udziału w Research Day zgłosiło ponad 320 osób. Wydarzenie dało okazję inicjatywom badawczym przedstawić swoje pomysły praktykom w dziedzinie bezpieczeństwa, przedstawicielom przemysłu oraz świata nauki.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom czas na swobodną dyskusję oraz sesje pytań i odpowiedzi, w trakcie których omówione zostały najbardziej istotne zagadnienia. Łącznie wśród grona prezenterów znaleźli się przedstawiciele dziewięciu inicjatyw badawczych. Dodatkowo odbyła się sesja w formie okrągłego stołu z udziałem pięciu organizacji reprezentujących projekty B+R, agencje europejskie oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat Research Day można znaleźć pod linkiem: https://ppbw.pl/i-lead-research-day-pl/.