i-LEAD: Raporty dot. wynajmowania usług przestępczych oraz przeciwdziałania atakom z użyciem pojazdów

W ramach europejskiego projektu i-LEAD zostały opracowane raporty dotyczące wynajmowania usług przestępczych oraz przeciwdziałania atakom z użyciem pojazdów. Dokumenty zostały przygotowane jako część Pakietu Prac nr 4, pod przewodnictwem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Raport – wynajmowanie usług przestępczych
Pobierz tutaj

Raport – przeciwdziałanie atakom z użyciem pojazdów
Pobierz tutaj

Opracowania zawierają rekomendacje w zakresie standaryzacji i zamówień publicznych. Dla każdego tematu został opisany aktualny stan wiedzy w zakresie standaryzacji i zamówień publicznych, jak również zdefiniowane zostały rekomendacje i potrzeby dla przyszłych standardów, kwestii prawnych oraz wspólnych zamówień publicznych.

Oba dokumenty powstały na bazie spotkań grup praktyków – przedstawicieli służb policyjnych z krajów UE w ww. obszarach, którzy uczestniczą w projekcie i-LEAD. Istotną rolę podczas opracowywania raportów miał Holenderski Instytut Standaryzacyjny NEN, który jest bezpośrednim partnerem projektu.

PPBW realizuje projekt i-LEAD Innowacje – dialog pomiędzy służbami mundurowymi od września 2017 roku.