i-LEAD: Raport ze spotkań nt. problemów i wyzwań europejskich służb

Dostępny jest już raport z warsztatów zorganizowanych w ramach projektu i-LEAD, których tematem były wspólne problemy i wyzwania europejskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dokument znajduje się pod tym linkiem.

Założeniem projektu jest umożliwienie dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami służb mundurowych z całej Europy. W tym celu odbywają się warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z pracą organów ściągania. Dokument zawiera konkluzje z następujących spotkań, które miały miejsce w 2019 roku:

  • wykrywanie przestępstw finansowych – Rzym,
  • przemyt kokainy – Madryt,
  • bezpieczeństwo publiczne – Poznań (podsumowanie),
  • analiza cyfrowych nośników danych – Lizbona.

Partnerami projektu i-LEAD są Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie internetowej: www.i-lead.eu.