My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

i-LEAD: Podsumowanie Industry Days 2019

W dniu 5 listopada 2019 roku w Helsinkach odbyła się pierwsza edycja i-LEAD Industry Days. W wydarzeniu wzięli udział funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z całej Europy, dostawcy nowoczesnych rozwiązań oraz partnerzy projektu i-LEAD, w ramach którego zorganizowano spotkanie.

Koncepcja Industry Days zakładała umożliwienie spotkania dostawców technologii, zdefiniowanych w toku prac projektu i-LEAD jako kluczowe, z przedstawicielami organów ścigania. Inicjatywa sprzyjała prowadzeniu konstruktywnych dyskusji na temat wdrażania innowacji w obszarach, które tego wymagają.

Industry Days - 1st Edition Overview Facts

Szczegóły wydarzenia

W trakcie realizacji projektu i-LEAD odbyła się seria warsztatów pozwalających zidentyfikować potrzeby służb w obszarze nowoczesnych technologii. Dzięki współpracy pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za organizację warsztatów w ramach poszczególnych pakietów prac udało się przygotować listę firm, które potencjalnie mogłyby wziąć udział w wydarzeniu.

Zgłoszenia przesłane przez firmy zostały zweryfikowane przez ekspertów z różnych obszarów związanych z bezpieczeństwem. Ostatecznie, do uczestnictwa w Industry Days zaproszono piętnastu dostawców innowacyjnych rozwiązań z siedmiu różnych obszarów technologicznych.

Uczestnikom, wśród których znajdowali się głównie reprezentanci służb oraz nauki, dostarczono podstawowych informacji o produktach. Każda z firm wygłosiła po dwie godzinne prezentacje na temat szczegółów dotyczących ich technologii, kluczowych funkcjonalności oraz korzyści z użytkowania. Ponadto, w trakcie wystąpień omówiono wiele detali związanych z architekturą produktów, ich bezpieczeństwem oraz innymi ściśle powiązanymi zagadnieniami. Każda z sesji zakończona była serią pytań z sali.

Możliwość bezpośrednich prezentacji nowoczesnych rozwiązań pozwoliła uczestnikom dowiedzieć się więcej o produktach, które były prezentowane na Industry Days 2019.

Pierwsza edycja wydarzenia pokazała organizatorom, że w następnych latach koncepcja spotkania może być rozwijana i nadal dopasowywana do wyzwań zgłaszanych przez służby w obrębie technologii.

Kontynuacja dialogu

Jak już wspomniano, inicjatywa dała szansę do rozpoczęcia dialogu pomiędzy przedstawicielami firm a służbami na temat rozwiązań i technologii. W celu wzmocnienia relacji oraz poprawy modelu komunikowania obie grupy powinny dołożyć starań, aby pozostać w ścisłym kontakcie. Ponadto w ramach projektu i-LEAD nadal rozwijana będzie sieć ekspertów zrzeszających przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz specjalistów z zakresu technologii.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zaangażowania się w prace projektu i-LEAD, poprzez dołączenie do grupy na LinkedIn. Zachęcamy do dzielenia się swoimi komentarzami, odnośnikami do wartościowych publikacji, informacjami oraz wiedzą, które będą mieć pozytywny wpływ na rozwój sieci eksperckiej.

Jednocześnie zapraszamy do kontaktu dostawców technologii przeznaczonych dla służb, którzy uważają, że ich rozwiązania są innowacyjne i pomocne, na adres e-mail: steve.ormston@ppbw.pl.

Industry Days - 1st Edition Overview

Firmy obecne na Industry Days 2019

OSINT-ID

Website: kivu.tech

KIVU provides a highly scalable network analysis platform helping analysts in the security domain fight organised crime, terrorism, cybercrime and fraud. The software is a one-stop-shop solution from OSINT data collection via web crawlers and database connectors; to storage in a high-performance graph database, finally visualisation and analysis via an intuitive user interface.

The technology was specially designed for law enforcement and intelligence agencies to counter organised crime. We serve the use-cases of OSINT and SOCMINT, but users can also import their data, such as; CDR, E-Mail Data, TCP/IP network data, etc. The tool itself is data agnostic, meaning, if the data includes relationships/connections in some form, it can be analysed by the software.

Website: 4iq.com

We are intelligence community analysts, InfoSec pioneers and tech entrepreneurs with a single mission: To empower intel analysts, security researchers, and criminal investigators discover, uncover, disrupt adversaries to prevent cybercrime and cyber-espionage.

A unified intelligence platform can enable a complete intel lifecycle –4iQ provides this for its customers.

4iQ – IDLake

4iQ – IDTHEFT

4iQ – IDHUNT Core Datasheet

4iQ – IDHUNT ENTERPRISE Solution Brochure

Website: sequentum.com 

Sequentum offers reliable enterprise-grade OSINT web data collection software for large scale web scraping operations that depend on high-quality data feeds for their internal research and AI decision systems.

Enterprise-grade OSINT web data collection platform that sits in the windows security context runs on premise or in the cloud, used to collect web data whether from social media, news, blogs, or other OSINT sources.

intelligence-anl-ID2

Website: datawalk.com

DataWalk SA is a Poland-based high-tech company focused on the development and sale of enterprise-class commercial off-the-shelf IT products (COTS) in the link-based analytics area for law enforcement, intelligence, and insurance.

DataWalk is an intelligence platform for revealing patterns, relationships, and anomalies for large-scale, multisource data analysis. Using a massively scalable big-data engine combined with user-friendly visual interfaces, DataWalk eliminates the restrictions of data silos, allowing law enforcement agencies to import, and rapidly blend and analyse data from multiple sources.

DataWalk – Next Generation Big Data Platform For Fighting Against Cyber Crimes

DataWalk – 1/2 Next-generation analytics platform for intelligence-led decision making

DataWalk – 2/2 Next-generation analytics platform for intelligence-led decision making

DataWalk – Introduction to Open-Source Intelligence Tools​

Website: t3k-forensics.com/en/

T3K-Forensics (T3K) is an Austrian based, Business-to-Government focused technology company that specializes in forensic services and software development. From 2015 we focused on developing customized analytic solutions for law enforcement, immigration authorities and other governmental agencies.

T3K’s Law Enforcement Analytical Platform (LEAP) is an operative software developed by T3K-Forensics for law enforcement and immigration authorities in need of a solution for quick investigations at specific hot spots using mobile devices such as smartphones and tablets.

T3K-Forensics – LEAP Report

T3K-Forensics – Artificial intelligence in mobile forensics

T3K-Forensics – Folder

T3K-Forensics – LEAP Border Security

T3K-Forensics – LEAP – Child Sexual Abuse (CSA)

T3K-Forensics – Mobile forensics trainings

T3K-Forensics – LEAP – Law Enforcement Analytical Platform 

facial-recognition-ID

Website: videmo.de/en

An innovative company specialising in automatic video analysis. Over the years, we have grown to become one of the leading providers of facial recognition solutions in the security space.

Videmo 360 is the ideal tool for analysing your video data. In the case of large amounts of video material from various sources, investigators are often overwhelmed, since conventional software does not provide support for the efficient elucidation of incidents. Thus, for every suspicion, many hours of video material must be manually searched. The use of Videmo 360 drastically reduces this work.

Videmo – company and product overview

Videmo – Videomo 360 all in one

Website: ultinous.com

Ultinous develops ground-breaking AI technology capable of generating previously unseen analytics, metrics and real-time, predictive alerts from live video feeds. Using state-of-the-art facial recognition and tracking, the Ultinous Platform has multiple applications in different industries such as security, retail and online services.

Our Facial Recognition is based on Ai and deep learning algorithms. approx. 10 million faces have been trained in our model and have very high accuracy and speed.

Website: secunet.com

 At secunet, an increasing number of more than 600 it-security experts focus on topics such as cryptography, e-government, business security and automotive security. Our services range from analysis to consulting, conception, development and integration of software and hardware solutions to training and support.

Secunet bocoa is an intuitive identity check application on a mobile device that provides police officers with a detailed overview of relevant results from captured fingerprints, facial images as well as visual and electronic document inspection.

Secunet – Bocoa Presentation 

Secunet – Bocoa Description

drones-ID

Website: insta.fi

Insta helps to create a safe and competitive society. An expert in: industrial automation, industrial digitalisation, cybersecurity and defence technologies. Insta helps customers develop and maintain their performance and profitability.

Insta serves customers in demanding fields by providing them with innovative technology and service solutions.

Insta Blue Aware product family provides a secure way for distributing location data, and video feeds related to Drone operations to all participants (Military, Police, Fire & Rescue, Customs and Border Control). The platform enables adding of analysis, artificial intelligence and augmented reality features to enhance the data and video streams.

Insta – Insta Blue Aware

Insta – Company Brief

Website: rumbletools.fi 

Rumble Tools is a high technology company located in Imatra, Finland. Our core competence is the automation of processes through robotics and software development. We have developed an Automated Industrial Drone Platform for the diverse needs of industrial sites. The unique part of our solution is the docking station, which enables that the flying robot drones can operate 24/7 autonomously.

We provide a fully automated mobile docking station, complete with drones. This system consists of DD Docking Station installation in the top of the vehicle, Double Rumble Bee drones with a flight time of 20 minutes, when one of the drones is in mission, the other drone is charging, this allows a 24/7 operation.

Rumble Tools – Nr1 Builder of Drone Docking Stations with Advanced AI Software for Totally Autonomous Drone Control

Rumble Tools – Unmanned Systems

Website: ecapture3d.com 

We have developed and commercialized a Web platform (www.eyescloud3d.com) where any user can quickly make 3d models from photos or videos taken by a smartphone, reflex camera, or even a drone. 

Traditionally, when people made 3D models of an existing situation, they used either a laser scanner, a Photogrammetry software or other specific computer software. All these techniques are expensive and mostly need a specialist in 3D modelling. 

With our 3d models, you can: take real measurements, geo-references, insert notes, embed in a website and download the 3d model to several formats including STL to 3D printer. All managed quickly and easily. 

eCapture – 1/2 company presentation

eCapture – 2/2 company presentation

Rapid-DNA-ID

Website: thermoscientific.com/rapidDNA 

Through an Applied Biosystems portfolio, Thermo Fisher Scientific is the world leader for over 20 years in providing superior solutions for human identification (HID). The comprehensive, validated products, expertise and application support, are in most of the HID laboratories across the world. Furthermore, we are the only company that designs and validates reagents, instruments, and data analysis software as a complete, integrated system for forensic Customers. 

We are not just a product supplied through our commercial operations team. Through our professional validation services, and the forensic science application specialists, we offer local, personal support with extensive knowledge for an in-depth experience. 

ThermoFisher – RapidHIT ID System for Law Enforcement

Website: ande.com

ANDE is the global leader for mobile Rapid-DNA certified by the FBI and already deployed around the world and EU. The platform is a fully automated DNA solution providing non-technical operators a full DNA Profile from both reference samples and crimes scenes in under 90 minutes (106 for crime scene).

ANDE holds many approvals and accreditations around the world, including an ISO17025 in the EU and NDIS within the United States. This has allowed agencies and Governments to deploy ANDE as a real-time tool for criminal investigations, border management and National Database development.ANDE – Rapid DNA for a safer world

ANDE – Rapid DNA brochure

ANDE – Rapid DNA system approved by the FBI 

video-managment-id

Website: nsion.fi

NSION is a significant technology innovator in the growing sector of government-related high-security video and data management market. 

One of the biggest challenges is to optimize data security and speed in video data transferring in complex life-critical field operations. NSION solves the problems with a unique high throughput platform, which enables the integration of command and control systems to multiple different video production technologies. 

NSION – NSC3: Media broadcasting and management solution for professionals

police-vehicles-id

Website: elettronica.de

Elettronica GmbH solutions are based on an integration architecture with reusable components. The architecture allows control directly via the automobile bus (Can-Bus) as well as via a control software.

The individual sensors can be operated; data can be acquired, processed and overlapped or merged across the sensor boundary. The aim is to support the user as much as possible in the operation and information gain. The technology can be used for all sensor scenarios. An example is a system of drone detection. The system works with any sensors whose added value is the fusion of data.

additional-value-ID2

Besides the technology presentations, three separate EU funded projects took part in the event. Each provided a short presentation of their projects. These initiatives are also closely related to the subject matters of i-LEAD; therefore, they provided additional value on top of the technical presentations.

Website: copkit.eu 

COPKIT addresses the problem of analysing, preventing, investigating and mitigating the use of new information and communication technologies by organised crime and terrorist groups. These issues are crucial challenges for policy-makers and LEAs, due to the complexity of the phenomenon; causing a real VUCA world effect (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity).

EUROPOL, who is involved in COPKIT as head of its Advisory Board, stated in its SOCTA 2017 report „Crime in the Age of Technology”, „This is now, perhaps, the greatest challenge facing LEAs around the world”.

COPKIT proposes an intelligence-led Early Warning (EW) / Early Action (EA) system directly related to the methodological approach used by EUROPOL in SOCTA. 18 European organisations from 13 countries, make up the consortium aiming to create a technological intelligence and knowledge ecosystem for LEAs, to fight OCT.

COPKIT – Technologies for prevention, investigation, and mitigation in the context of fight against crime and terrorism

Website: mklab.iti.gr  

As the challenges faced by Law Enforcement exhibit significant diversity and increasing complexity, innovative solutions like Artificial Intelligence and deep learning approaches have the potential to lead to improvements in their operational capabilities. 

Towards these objectives and through our involvement in several security-related H2020 projects (FCT, DRS, BES etc.) MKLab ITI CERTH has researched and developed cutting edge tools and services for increased situational awareness and advanced multimodal analytics. In particular, MKLab has developed Open Source Intelligence discovery and Analysis Tools, Services for Intelligent IoT and Robotic Systems, Decision Support and Early Warning tools, as well as Computer Vision services, such as Visual Identification and Face Recognition. 

Through MKLab’s strong collaboration with relevant agencies across Europe, these services and tools aim at meeting their requirements and delivering effective and efficient security solutions. 

Website: ramses2020.eu

RAMSES is an H 2020 funded project, which aims to develop a holistic, intelligent, scalable, and modular platform for Law Enforcement Agencies (LEAs) to facilitate digital forensic investigations The system extracts, analyses, links, and interprets information extracted from the internet relating to financially motivated malware. Focus areas are on two use cases ransomware and banking trojans. RAMSES brings together the latest technologies in a software platform which integrates seven services:

• OSINT Service;
• Darknet Service;
• Bitcoin Tracking Service;
• Banking Trojan Analyser service;
• Ransomware classifier service;
• Multimedia forensic service;
• Malware intelligence service.

Eleven partners from different European counties are involved in the RAMSES consortium They include legal experts, LEAs, technical and scientific partners from both private and the public sector.