i-LEAD: Industry Day 2.0 (online, nowy termin)

W dniach 26-30 października 2020 roku w formie online odbędzie się „Industry Day 2.0”, który zostanie zorganizowany w ramach projektu pt. „The Innovation – Law Enforcement Agencies Dialogue” (i-LEAD).

Celem imprezy jest stworzenie atmosfery i środowiska sprzyjającego współpracy i głębokiej dyskusji na temat technologii i rzeczywistych problemów, przed którymi stoją organy ścigania. Spotkanie w formie online da okazję przedstawicielom przemysłu i funkcjonariuszom organów ścigania do dyskusji na temat nowatorskich rozwiązań, które mogą pomóc w zaspokojeniu znanych potrzeb służb zidentyfikowanych podczas Warsztatów dla Praktyków.

W związku z tym, że spotkanie zostanie przeprowadzone w formie online, będą mogli wziąć w nim udział jedynie przedstawiciele organów ścigania. Pozostałe zainteresowane osoby zachęcamy do uczestnictwa w Research Day, które odbędzie się w listopadzie br. Formularz zgłoszeniowy na oba wydarzenia znajduje się w tym miejscu. Firmy dostarczające technologie dla służb, które chcą zaprezentować swoje produkty podczas Industry Day, proszone są o zarejestrowanie się pod tym linkiem.

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Laboratorium Innowacji funkcjonującym w ramach Europolu oraz „The Hague Security Delta” (HSD). Więcej informacji nt. i-LEAD Industry Days: www.ppbw.pl/i-lead-industry-days-pl.