My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Gra plenerowa dla młodzieży – nowe przedsięwzięcie z udziałem PPBW

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród wielu grup wiekowych wpływa pozytywnie na ogólny poziom funkcjonowania całego społeczeństwa. W związku z tym jako PPBW prowadzimy liczne działania adresowane do zarówno młodszych, jak i starszych odbiorców.

Aktualnie pracujemy nad nowym przedsięwzięciem kierowanym do młodzieży. Mianowicie chodzi o stworzenie gry plenerowej dla osób powyżej 13 roku życia, której celem będzie edukacja na temat najbardziej wrażliwych, zagrożonych demoralizacją i czynami karalnymi obszarów. Inicjatywa ta zostanie zrealizowana we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Grant na realizację prac przyznał Urząd Miasta Poznania w ramach konkursu w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym podczas wydarzenia pn. „Niedzielny Chillout – Profilaktyczny Piknik Rodzinny na Polanie Harcerza”.

Spotkanie było przeznaczone dla dzieci i młodzieży, rodzin, seniorów oraz objęło swoim zakresem aspekty bezpieczeństwa, zdrowia, ekologii, nowych technologii czy działań skierowanych przeciw uzależnieniom. W trakcie pikniku utworzono punkty poradnictwa i wsparcia dla osób potrzebujących. W konsekwencji przeprowadzonej tam analizy zostanie stworzona gra plenerowa, o której wspominamy powyżej. Format gry pozwoli na jej wykorzystywanie przez wszystkie instytucje miejskie, w tym komisariaty policji zajmujące się edukacją dla bezpieczeństwa.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. Kwota grantu: 8 tys. zł.

Gra plenerowa dla młodzieży – nowe przedsięwzięcie z udziałem PPBW - baner