FORMOBILE: Wydarzenie upowszechniające wyniki projektu – 18-19 listopada 2021 r.

FORMOBILE, projekt finansowany ze środków UE, którego celem jest opracowanie kompleksowego łańcucha dochodzeń kryminalistycznych, w dniach 18 i 19 listopada 2021 roku organizuje wydarzenie upowszechniające wyniki dotychczasowych prac nad jego realizacją.

Formuła wydarzenia obejmie demonstrację wybranych, wypracowanych dotychczas rozwiązań. Wszystkie przykłady będą odnosić się do konkretnej sprawy, pokazując, w jaki sposób efekty FORMOBILE wspierają pracę poszczególnych grup praktyków w całym łańcuchu dochodzeniowym – „od telefonu komórkowego do sądu i dowodu w sprawie”!

W ciągu ostatnich 2,5 roku konsorcjum FORMOBILE pracowało nad osiągnięciem trzech głównych celów:

  1. Opracowanie zaawansowanych i innowacyjnych narzędzi do pozyskiwania, dekodowania, analizy i wizualizacji danych z urządzeń mobilnych.
  2. Stworzenie ustandaryzowanego podejścia składającego się z najlepszych praktyk, wspierających różne elementy łańcucha kryminalistyki mobilnej.
  3. Dostarczenie nowatorskiego programu nauczania i szkoleń, które wyposażą praktyków z zakresu bezpieczeństwa w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania wszystkich wyników projektu.

Aby zademonstrować te wysiłki, podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną namacalne przykłady korzyści, jakie FORMOBILE oferuje organom ścigania w praktyce – dając również przedsmak tego, co FORMOBILE ostatecznie dostarczy w kwietniu 2022 roku, czyli w ostatnim miesiącu realizacji projektu. Drugiego dnia wydarzenie oferuje również panel prezentujący część szkoleniową, standard, a także dedykowaną dyskusję prawną związaną z dowodami cyfrowymi. Panel ten jest współorganizowany we współpracy z dwoma projektami – LOCARD ROXANNE.

Ze względu na poufny charakter tematów, do udziału w pierwszym dniu wydarzenia zaproszone są wyłącznie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz instytucje publiczne zainteresowane tematykąDzień drugi jest otwarty dla przedstawicieli środowisk badawczych i akademickich, przedstawicieli biznesu, ekspertów prawnych i sędziów oraz innych zainteresowanych stron.

Agenda wydarzenia znajduje się w tym miejscu. Rejestracja jest obowiązkowa i odbywa się poprzez ten link. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie przeznaczone jest dla osób anglojęzycznych.

Aby dowiedzieć się więcej o FORMOBILE, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu, zapoznania się z najnowszym newsletterem oraz obejrzenia krótkiego filmiku prezentującego projekt.