FORMOBILE: Spotkanie z przedstawicielami polskich służb

W dniu 27 stycznia 2021 roku eksperci Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W wydarzeniu uczestniczyło dwudziestu funkcjonariuszy z sześciu Komend Wojewódzkich Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Eksperci PPBW przedstawili główne założenia projektu FORMOBILE. Ponadto tematem dyskusji było zaangażowanie policyjnych kryminalistyków urządzeń mobilnych w testowanie innowacyjnych narzędzi opracowywanych w ramach projektu.

Więcej informacji na temat FORMOBILE można znaleźć w tym miejscu.