FORMOBILE: Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu

W maju minął pierwszy rok od rozpoczęcia realizacji projektu FORMOBILE. To idealna okazja do podsumowania prac mających na celu usprawnienie procesu śledczego związanego z analizą kryminalną urządzeń mobilnych.

Z powodu koronawirusa COVID-19 członkowie konsorcjum nie mieli ostatnio okazji do spotkania się, aczkolwiek, tak jak to robi wiele osób, instytucji oraz zespołów z całego świata, wszyscy są ze sobą w kontakcie online, a praca w tych nietypowych czasach odbywa się sprawnie. Na szczęście poszczególni partnerzy FORMOBILE aktywnie wykonują swoje zadania oraz uczestniczą w telekonferencjach, w związku z czym prace są na zakładanym wcześniej poziomie zaawansowania.

Pod wieloma względami pierwszy rok realizacji projektu miał za zadanie rozpowszechnić informację o inicjatywie, ale również, z pomocą instytucji zaangażowanych w poszczególne pakiety prac, zachęcić do aktywnego udziału w FORMOBILE osoby zajmujące się na co dzień analizą kryminalną urządzeń mobilnych. Jednym z celów było ujawnienie wymagań oraz wyzwań praktyków w tej dziedzinie z całej Europy, które następnie pozwoliły zespołowi projektowemu dokonać przeglądu aktualnego stanu wiedzy oraz wykonać niezbędną analizę istniejących luk z zakresu kryminalistyki urządzeń mobilnych.

W celu realizacji powyższych działań odbyła się seria spotkań zarówno w formie fizycznej, jak i online. Ponadto przeprowadzono wiele ankiet i wywiadów służących do zebrania wartościowych informacji od analityków kryminalnych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie rezultatów poszczególnych pakietów prac.

FORMOBILE - 1st year of the project

Przegląd najważniejszych prac

Pakiet Prac nr 1:

  • opracowanie szczegółowego kwestionariusza mającego na celu zebranie informacji od służb na temat potrzeb związanych z usprawnieniem procesu analizy kryminalnej urządzeń mobilnych;
  • przygotowanie oraz przeprowadzenie tzw. próby pierścieniowej – serii testów służącej do porównania możliwości śledczych służb z poszczególnych krajów europejskich.

Pakiet Prac nr 2:

  • wspieranie innych pakietów prac w wypełnianiu wszelkich wymagań prawnych;
  • zaangażowanie w tworzenie „Planu Zarządzania Danymi” wraz z instytucjami z innych pakietów prac;
  • dostarczenie zapisów związanych m.in. z ochroną danych osobowych na stronę internetową projektu, a także do ankiet i innych kwestionariuszy.

Pakiet Prac nr 3:

Pakiety Prac nr 4-6:

  • kontynuacja opracowania, rozwoju oraz testów dwunastu narzędzi, które zostaną opracowane w ramach FORMOBILE (te informacje są poufne, w związku z czym partnerzy projektu nie publikują szczegółów na tym etapie prac).

Pakiet Prac nr 7:

Pakiet Prac nr 8:

Pakiet Prac nr 9:

  • szczegółowe i rzetelne zarządzanie projektem – wspieranie liderów wszystkich pakietów prac oraz koordynowanie skutecznej komunikacji w zespole FORMOBILE.

Pakiet Prac nr 10:

  • odpowiedzialność za wszelkie etyczne kwestie związane z projektem.

Pełne podsumowanie pierwszego roku realizacji FORMOBILE można znaleźć pod tym linkiem (tekst w wersji angielskiej).