FORMOBILE: Newsletter projektu #5

Informujemy, że dostępny jest już kolejny newsletter FORMOBILE. Partnerem projektu i liderem Pakietu Prac nr 8 jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Głównym celem FORMOBILE jest opracowanie rozwiązań pozwalających na pozyskiwanie wcześniej niedostępnych danych mobilnych, odblokowywanie urządzeń mobilnych, a także analizę danych z telefonów komórkowych, z uwzględnieniem potrzeb organów ścigania. W ramach projektu PPBW odpowiada za planowanie, opracowanie oraz koordynowanie wszelkich działań FORMOBILE związanych z komunikacją, rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem wyników projektu, w tym także dotarciem do szerokiego grona odbiorców i zainteresowanych stron.

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.formobile-project.eu oraz profile w serwisach Twitter LinkedIn.