FORMOBILE: Newsletter projektu #3

Informujemy, że dostępny jest już kolejny newsletter FORMOBILE. W trzecim biuletynie znajdują się aktualności związane z bieżącymi działaniami zespołu projektowego oraz przegląd najbliższych spodziewanych efektów prac.

Głównym celem FORMOBILE jest opracowanie rozwiązań pozwalających na pozyskiwanie wcześniej niedostępnych danych mobilnych, odblokowywanie urządzeń mobilnych, a także analizę danych z telefonów komórkowych, z uwzględnieniem potrzeb organów ścigania. W ramach projektu PPBW, jako lider Pakietu Prac nr 8, odpowiada za planowanie, opracowanie oraz koordynowanie wszelkich działań FORMOBILE związanych z komunikacją, rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem wyników projektu, w tym także dotarciem do szerokiego grona odbiorców i zainteresowanych stron.

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.formobile-project.eu oraz profile w serwisach Twitter LinkedIn.