FINLINK: Szkolenie z funkcji programu LINK3 opracowywanego w ramach projektu

W dniach 11-14 kwietnia br. w Warszawie odbyło się szkolenie dla trenerów z zakresu obsługi środowiska LINK3, w którym uczestniczyło 20 analityków kryminalnych z Komend Wojewódzkich Policji. Kurs przeprowadzono w ramach projektu z udziałem PPBW pt. „Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych” (FINLINK).

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gestora projektu, czyli Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji oraz konsorcjum realizujące działania projektowe pod przewodnictwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z zarówno podstawowymi, jak i zaawansowanymi funkcjami analitycznymi dostępnymi w programie. Prowadzący zaprezentowali również nowe funkcjonalności zaimplementowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez przedstawicieli Policji.

Kursanci zostali przygotowani merytorycznie oraz przedmiotowo do przekazywania zdobytej wiedzy innym funkcjonariuszom zgodnie ze specyfiką ich codziennej pracy. Szkolenie zakończyło się egzaminem weryfikującym stopień przyswojenia informacji. Na sam koniec uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

LINK3 to nowa odsłona platformy analitycznej LINK2, która rozwija każdy aspekt poprzedniej wersji, dostarczając jednocześnie wiele nowych rozwiązań, m.in. obsługę danych przelewowych, automatyzację przetwarzania danych, zaawansowane funkcje przeszukiwania i serwer zasobów. Środowisko analityczne LINK rozwijane jest w ramach projektu FINLINK. Więcej informacji na jego temat znajduje się pod tym linkiem.