My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

EU-HYBNET: Podsumowanie spotkania dot. zagrożeń hybrydowych

8 grudnia br. odbyło się spotkanie online pt. „Zagrożenia hybrydowe – instrumenty przeciwdziałania, inicjatywy, rekomendacje”. Przedsięwzięcie zorganizowane przez PPBW zebrało ponad 70 osób zainteresowanych tym tematem.

Wydarzenie miało formułę 20-minutowych prezentacji projektów i inicjatyw realizowanych w Polsce, których celem jest wspomaganie w walce z zagrożeniami hybrydowymi. Nacisk położony był na problematykę dezinformacji i fake newsów. Spotkanie przygotowano w ramach europejskiego projektu EU-HYBNET.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele środowiska naukowego, instytucji publicznych w tym służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz firm.

Prelegenci omówili następujące tematy:

  1. Päivi Mattila – koordynatorka EU-HYBNET z Fińskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych Laurea zaprezentowała ogólne założenia projektu.
  2. Dyrektor Zarządzający Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rashel Talukder przedstawił misję PPBW i jej działalność.
  3. Magda Okuniewska zaprezentowała projekt EU-HYBNET, a także przedstawiła obszary zaangażowania PPBW w ramach projektu. Uczestnicy zobaczyli podsumowanie raportów, nad którymi pracuje PPBW wraz z partnerami w zadaniu 4.3, skupiających się na następujących obszarach tematycznych: fake newsy i dezinformacja, odporne społeczeństwo, duże zbiory danych, komunikacja strategiczna, cyberbezpieczeństwo, krytyczne towary i surowce. Raporty będą wkrótce dostępne na naszej stronie internetowej.
  4. Dr inż. Kamil Piętak z Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie opowiedział o systemie Prozodia służącym do analizy artykułów prasowych i wiadomości z serwisu Twitter.
  5. Reprezentujący Politechnikę Bydgoską prof. Michał Choraś oraz prof. Rafał Kozik, zaprezentowali narzędzie do wykrywania fake newsów metodami sztucznej inteligencji – projekt H2020 SocialTruth.
  6. Kwestie odpowiedniej edukacji podkreślił Kamil Mikulski z Instytutu Kościuszki, który przedstawił praktyczny podręcznik o dezinformacji dla uczniów szkół ponadpodstawowych (premiera podręcznika zaplanowana jest na 17 grudnia br.).

Przedstawiciele społeczności fact-checkingowej również mieli bardzo silną reprezentację podczas spotkania. Swoje doświadczenia dotyczące obalania dezinformacji przybliżyła Małgorzata Kilian, prezes Demagoga, największej takiej organizacji pozarządowej w Polsce. Na zakończenie wydarzenia Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej, opowiedział o #FakeHunter, społecznym projekcie do weryfikacji treści publikowanych w internecie uruchomionym przez PAP wspólnie z GovTech Polska.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za pomoc w organizacji tego interdyscyplinarnego wydarzenia poświęconego zagrożeniom hybrydowym. Osoby i organizacje zainteresowane tą tematyką zapraszamy do współpracy.

Prezentacje udostępnione przez prelegentów: