My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

EU-HYBNET – nowy projekt europejski realizowany przez PPBW

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczy w projekcie pt. „Wzmocnienie Ogólnoeuropejskiej Sieci Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym” (EU-HYBNET).

Realizacja EU-HYBNET rozpoczęła się na początku maja 2020 roku. Jego celem jest rozwój europejskiej sieci mającej na celu przygotowanie się na zagrożenia hybrydowe, ich wcześniejsze wykrywanie oraz zwalczanie. Ten pięcioletni projekt finansuje Komisja Europejska w ramach programu Horyzont 2020. Konsorcjum EU-HYBNET składa się z 23 organizacji reprezentujących 16 krajów europejskich.

Projekt koncentruje się na czterech obszarach tematycznych:

  1. Kierunki rozwoju zagrożeń hybrydowych.
  2. Technologie przyszłości w cyberprzestrzeni.
  3. Cywile odporni za zagrożenia, szczebel lokalny oraz administracja krajowa.
  4. Informacja i komunikacja strategiczna.

PPBW będzie uczestniczyć we wszystkich zadaniach przewidzianych w projekcie EU-HYBNET, w tym jako lider dwóch zadań:

  • przygotowanie rekomendacji dla opracowywania standardów i norm (np. ISO, CEN), dla technologii i procedur związanych z wykrywaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożeń hybrydowych;
  • upowszechniane informacji o bieżących wynikach projektu, poprzez komunikację z zainteresowanymi instytucjami w Europie.

Pełny opis projektu EH-HYBNET znajduje się pod tym linkiem. Zapraszamy również na stronę internetową projektu oraz jego profile na portalach Twitter LinkedIn.

EU-HYBNET-grafika