„Energetyka Jądrowa w Polsce” – nowa monografia pod redakcją dr Zbigniewa Rau i prof. Kazimierza Jelenia

Publikacja przedstawia argumenty za i przeciw rozwijaniu energetyki jądrowej zarówno w Polsce jak i na świecie.

„Energetyka jądrowa w Polsce” jest opracowaniem niemal monumentalnym, liczącym 54 artykuły. Praca ta powinna się znaleźć w bibliotece każdego, kogo interesuje ta problematyka, bez względu na poziom zaangażowania zawodowego i wiedzy. Monografia jest również przeznaczona dla osób, które chcą zapoznać się z obecnym stanem wiedzy, możliwościami technicznymi ośrodków badawczych, a także firm w zakresie energetyki jądrowej.

Ogromną zaletą publikacji jest jej szeroka tematyka – ważny jest też zespół Autorów: od uznanych autorytetów, do ludzi, którzy ukończyli studia stosunkowo niedawno.

Konkludując, prezentowana monografia jest bardzo cennym i obszernym źródłem wiedzy o obecnym stanie i przyszłości energetyki jądrowej w Polsce.