My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Warto dążyć do sukcesu na Horyzoncie – Polskie projekty w najbliższej przyszłości

Początki zazwyczaj bywają trudne. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) ma dziś na swoim koncie udział w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych, ale osiągnięcie tego sukcesu nie obyło się bez porażek. Swoje doświadczenia niedawno omówił Rashel Talukder podczas Dnia Informacji Horyzontu Europa 2023.

Warszawskie spotkanie organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Programów Badawczych UE NCBR odbyło się 12 stycznia. Była to okazja nie tylko do zapoznania się z nowościami w Programie pracy na lata 2023-2024, ale też do wysłuchania wartościowych prelekcji.

Wymiana wiedzy

Wystąpił między innymi Rashel Talukder – dyrektor zarządzający PPBW i omówił doświadczenia organizacji w realizowaniu projektów europejskich i składaniu wniosków jako koordynator.

Nasze początki w projektach UE nie od razu okazały się sukcesem. Pierwsze wnioski, do których dołączyliśmy jako partner, nawet nie dostały dofinansowania” – mówił. Zachęcał jednak zgromadzonych do podejmowania swoich prób, ponieważ dopiero to pozwala na zdobycie cennego doświadczenia i nawiązania ważnych kontaktów.

Podzielił się również ważną wskazówką, aby przy pisaniu wniosków i przed ich finalnym złożeniem, zlecać je do sprawdzenia native speakerom. Przy wadze projektu błędy językowe mogą wydawać się błahostką, ale niestety mogą wpłynąć negatywnie na rozparzenie aplikacji przez instytucje przydzielające fundusze.

Sala zaangażowanych uczestników podczas prelekcji - horyzont europa

Największym zainteresowaniem widowni cieszyła się część konferencji poświęcona składaniu wniosków. Uczestnicy pytali w szczególności o zaangażowanie użytkowników końcowych w prace konsorcjum. Czy jest ona konieczna, jakie ma znaczenie i jak wpływa na rozwój projektu? Zarówno Rashel Talukder, jak i Renata Rycerz, ekspert z KPK podkreślili, że ich obecność w roli partnera jest niezbędna z wielu względów. Przy ocenie liczy się bowiem nie tylko liczba partnerów, ale też ich różnorodność, dostosowana do obszaru tematycznego. Ponadto wpływają oni bardzo pozytywnie na dopasowanie efektów działań do potrzeb docelowych odbiorców.

Do dyskusji wiele wniosły prelekcje związane z Klastrem Bezpieczeństwa cywilnego na rzecz społeczeństwa. Głos zabrała wspomniana już Renata Rycerz. Klaster 3., o którym tu mowa, ma na celu wspieranie realizacji priorytetowych założeń polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa. Wiążą się one między innymi z wyzwaniami i zagrożeniami takimi jak przestępczość, cyberbezpieczeństwo, terroryzm, a także klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

Networking

Dzień Informacji Horyzontu Europa 2023 był również doskonałą okazją do poznania świata projektów europejskich, w szczególności dla osób, instytucji i firm, które do tej pory nie były zaangażowane w ich realizację, a chciałyby w nich uczestniczyć. Podczas całego wydarzenia dostępne były stoiska informacyjne polskich podmiotów podejmujących europejskie projekty badawcze i rozwojowe. Wśród nich można było znaleźć stanowiska firm, uczelni, przedstawicieli Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz ekspertów KPK.

Z radością wzięliśmy czynny udział w wystawie! Wykorzystaliśmy to jako szansę do przedstawienia naszej działalności, realizowanych współprac oraz obszaru szkoleniowego. Udało nam się również zainteresować uczestników aktualnie realizowanymi przez nas projektami. Największym zainteresowaniem cieszyły się projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa, między innymi CYCLOPES. Odwiedzający zwracali uwagę także na naszą ofertę szkoleniową dla szkół i instytucji publicznych. Stoisko informacyjne i obecność naszych przedstawicieli pozwoliła na wymianę kontaktów, które być może w przyszłości zaowocują podjęciem wspólnych inicjatyw.

Również dla nas to wydarzenie zaowocowało zdobyciem praktycznej wiedzy dotyczącej programu Horyzont Europa. Stworzyło również okazję do wymiany doświadczeń i networkingu.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora.