My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Dzień Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu

W dniu 23 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbył się Dzień Bezpieczeństwa pod hasłem „Dopalacze niszczą życie”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu przy współpracy z Zespołem Kuratorów Sądowych Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Ponad stu uczniów drugich klas ZSK w Poznaniu wzięło udział w spotkaniu edukacyjno-profilaktycznym, podczas którego swoje wystąpienia mieli dwaj funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przedstawicielka Zespołu Kuratorów Sądowych z Poznania oraz reprezentant Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, czym są dopalacze i jakie są skutki ich zażywania. W ramach jednej z lekcji, która miała formę multimedialną, uczniowie wysłuchali opinii wielu ekspertów specjalizujących się w tym obszarze. Poruszona została także kwestia odpowiedzialności nieletnich przed sądem w kontekście środków psychoaktywnych wraz z wyjaśnieniem roli kuratora sądowego oraz jego nadzoru nad omawianymi przypadkami. W krótkiej prezentacji zaprezentowane zostały również działania profilaktyczne Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym prace nad autorskim programem „Bezpieczna Szkoła PPBW”.

Projekt pt. „Dopalacze niszczą życie” powstał w 2015 roku i jest skierowany do młodzieży, aby chronić ją przed zgubnymi skutkami zażywania dopalaczy. Działania realizowane są poprzez m.in. organizowanie spotkań z młodzieżą, prawnymi opiekunami i przedstawicielami środowisk pedagogicznych czy włączanie młodych ludzi w profilaktykę rówieśniczą.

Mając na celu bezpieczeństwo młodzieży zarówno w zakresie środków psychoaktywnych, jak i innych zagrożeń, Dni Bezpieczeństwa są inicjatywą, która jest cyklicznie organizowana w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych” na terenie województwa wielkopolskiego.