Dział Szkoleń i Audytów PPBW w 2021 roku

Wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemicznego wiosną 2020 roku i związana z nią pandemia wpływają nieustannie na wiele aspektów naszego życia. Z tego powodu zostaliśmy zmuszeni do rezygnacji ze szkoleń stacjonarnych i przeniesienia naszej działalności na platformy online.

Miniony rok pokazał, że z sukcesem możemy także w takiej formie pomagać jednostkom administracji publicznej realizować zadania i dostarczać im wiedzę związaną ze zmianami w przepisach prawa. W 2021 roku zrealizowaliśmy 16 szkoleń cyklicznych pt. „Udostępnianie informacji publicznej w praktyce” oraz „Sygnalista w sektorze publicznym – obowiązki organizacji publicznej w świetle dyrektywy UE”. Ponadto przeprowadziliśmy 19 szkoleń dedykowanych, z których 6 odbyło się stacjonarnie, a 13 w wersji online.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania dla szkół z sędzią w stanie spocz. Anną Marią Wesołowską pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. W listopadzie odbyły się 4 tego typu wydarzenia. Łącznie w 2021 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszkoliła 2671 osób i zorganizowała 35 szkoleń. Dziękujemy za zaufanie zarówno instytucjom, jak i naszym Partnerom korzystającym z naszych kursów. Jednocześnie nadal pragniemy poszerzać ofertę dostosowaną do potrzeb uczestników.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Działu Szkoleń i Audytów PPBW: www.szkolenia.ppbw.pl.