Dyskusje o bezpieczeństwie w Ambasadzie Francji

18 kwietnia odwiedziliśmy Ambasadę Republiki Francuskiej w Warszawie, by promować działalność Platformy przy okazji Francuskiego Dnia Bezpieczeństwa. Jest to kontynuacja współpracy z francuskimi partnerami i zaangażowania w podobne spotkanie z września ubiegłego roku.

Wydarzenie uświetniła obecność i wystąpienie Ambasadora Francji w Polsce Frédérica Billeta. Inicjatywa była okazją do przedstawienia wspólnych doświadczeń związanych z obszarem bezpieczeństwa oraz zaprezentowania wyzwań związanych z ochroną granic lądowych i morskich na podstawie działań Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Swoją wiedzą podzielili się ponadto prelegenci z polskich służb, takich jak Straż Graniczna, Centralne Biuro Zwalczania Cybeprzestępczości i Straż Pożarna.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele firm dostarczających technologie dla bezpieczeństwa z kraju nad Sekwaną – wiele z nich poznaliśmy już w trakcie realizacji licznych przedsięwzięć o charakterze ponadkrajowym. Patrząc na grono zaproszonych instytucji i osób, tym bardziej cieszy obecność Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W Warszawie reprezentował nas Marek Wierzbicki, doradca i ekspert PPBW w obszarze analizy i wywiadu kryminalnego, były dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP pełniący niegdyś służbę w Interpolu.

Podczas jego wystąpienia uczestnicy poznali wybrane działania PPBW, a w szczególności realizowane projekty, zarówno przeszłe, jak i zaplanowane konferencje, a także bieżące aktywności w dziedzinie prowadzonych szkoleń. Wśród zapowiedzianych spotkań znalazły się kolejne edycje konferencji analitycznej CINTiA oraz „Cyberprzestępczość.3 – Technologie”, a także nowa inicjatywa w postaci międzynarodowego wydarzenia poświęconego radykalizacji.

Ostatnie kilkanaście miesięcy pokazało, jak ważna jest bliska współpraca z naszymi partnerami w Europie i na świecie. Tego typu przedsięwzięcia są szczególnie cenne w zacieśnianiu wspólnych relacji i wzmacnianiu europejskiego systemu bezpieczeństwa.