My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Drugie spotkanie informacyjne dla służb mundurowych – Horyzont Europa

W dniach 6-7 lipca 2022 r. PPBW i Komenda Główna Policji we współpracy z Działem Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR zorganizowały spotkanie informacyjne w zakresie nowego programu ramowego UE – Horyzont Europa.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli służb mundurowych z Policji, w tym Szkół Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Było to drugie spotkanie zorganizowane przez PPBW w obszarze programów ramowych Komisji Europejskiej – pierwsze odbyło się w 2019 roku i dotyczyło programu Horyzont 2020.

Podczas spotkania eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego omówili następujące tematy:

  • Horyzont Europa – struktura, zasady uczestnictwa i poszukiwanie partnerów.
  • Kierunki badawcze oraz założenia Klastra 3 („Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa”).
  • Perspektywa gender w Horyzoncie Europa. Plany Równości Płci (Gender Equality Plans) w praktyce.

Obecność przedstawicieli KPK była też dobrą okazją do zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości z zakresu realizacji projektów europejskich.

W trakcie wydarzenia głos zabrał również Kierownik Sekcji Pozyskiwania Środków Pomocowych z Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów Komendy Głównej Policji. Jego wystąpienie posłużyło do wymiany informacji i doświadczeń w projektach, a także zwrócenia uwagi na problemy i błędy popełniane podczas prac projektowych, z uwzględnieniem sprawozdawczości do MSWiA.

Przedstawiciele PPBW podzielili się swoimi doświadczeniami w realizacji zarówno krajowych, jak i europejskich projektów, takich jak CYCLOPES, i-LEAD, INDEED, PARTICIPATION, ENLETS, R4JUST. Zostały przedstawione bieżące aktywności w projektach oraz planowane działania, które mogą być interesujące dla służb.

Podczas spotkania przeprowadzono interaktywną sesję dotyczącą doświadczeń służb z realizacji projektów europejskich. Uczestnicy mogli w ten sposób podzielić się swoimi obserwacjami, czym są dla nich i instytucji tego rodzaju inicjatywy, jakie są ich doświadczenia. Była to również szansa, aby wymienić się dobrymi praktykami i obszarami, które wymagają poprawy.

Wydarzenie stworzyło także bardzo dobrą okazję do poszerzenia kontaktów. Uczestnicy docenili możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowania projektów, jak również w dziedzinie realizacji samych projektów.

Drugie spotkanie informacyjne dla służb mundurowych – Horyzont Europa
Drugie spotkanie informacyjne dla służb mundurowych – Horyzont Europa