My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Druga ogólnopolska konferencja antykorupcyjna organizowana przez PPBW oraz Akademię Antykorupcyjną

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji zapraszamy do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji pt. „Skuteczne przeciwdziałanie korupcji i innym zjawiskom niepożądanym w administracji publicznej”, organizowanej przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Akademię Antykorupcyjną. Wydarzenie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie (ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza).

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących budowania w instytucjach publicznych skutecznych narzędzi przeciwdziałania zarówno korupcji, jak i innym nadużyciom. Jednym z poruszanych tematów będą etyka w administracji publicznej jako podstawa do przeciwdziałania mobbingowi oraz ryzyko pomówień korupcyjnych wobec pracowników administracji. Przedstawione zostaną również możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów antykorupcyjnych w instytucjach publicznych. W drugiej części spotkania odbędą się praktyczne warsztaty, podczas których eksperci zaprezentują, jak zbudować i wdrożyć skuteczne narzędzia przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.

Spotkanie jest kierowane w szczególności do przedstawicieli administracji publicznej, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ppbw.pl/konferencja-antykorupcja/.