Zagrożenia hybrydowe – dołącz do europejskiej sieci EU-HYBNET!

Europejska sieć EU-HYBNET, zajmująca się zwalczaniem zagrożeń hybrydowych, poszukuje chętnych osób do wstąpienia w jej szeregi. Nowi członkowie będą brali udział w definiowaniu zakresu zjawiska ataków hybrydowych, mapowaniu innowacji, warsztatach, pracach naukowych oraz szkoleniach mających na celu poprawienie zdolności sieci dot. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.

Kto może dołączyć do sieci EU-HYBNET?

Do uczestnictwa w pracach zaproszeni są doświadczeni praktycy i przedstawiciele podmiotów prawnych z Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych, którzy zajmują się tematyką zagrożeń hybrydowych. Zgłoszenia osób indywidualnych nie będą rozpatrywane.

EU-HYBNET zachęca do kontaktu zwłaszcza  specjalistów zatrudnionych w instytucjach, takich jak:

  • ministerstwa (administracja),
  • samorządy (miasta i regiony),
  • jednostki wspierające funkcjonowanie administracji krajowej i samorządów (włączając w to europejskie organizacje z tzw. trzeciego sektora),
  • uczelnie, jednostki badawcze,
  • przedsiębiorstwa,
  • organizacje pozarządowe.
EU-HYBNET - Network extension

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w pracach zespołu muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie związane ze zwalczaniem zagrożeń hybrydowych. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w ulotce oraz pod tym linkiem.

Sieć EU-HYBNET jest rozwijana jako część projektu europejskiego finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Jednym z członków konsorcjum projektowego jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz jego profile na portalach Twitter i LinkedIn.