My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Standard Cyberbezpieczeństwa PPBW

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego opracowała Standard Cyberbezpieczeństwa przeznaczony zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych. Jego celem jest przygotowanie organizacji na zagrożenia płynące z korzystania z internetu.

1. STANDARD CYBERBEZPIECZEŃSTWA – DLACZEGO POWSTAŁ?
2. KORZYŚCI Z WDROŻENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
3. JAK WDROŻYĆ STANDARD CYBERBEZPIECZEŃSTWA?
4. DODATKOWE INFORMACJE

1. Standard Cyberbezpieczeństwa – dlaczego powstał?

Ze względu na nasilającą się skalę ataków dokonywanych przy pomocy internetu, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne narażone są na wiele nowych zagrożeń. Przez to organizacje są zmuszone do przeciwstawiania się tego rodzaju niebezpieczeństwom. Ponadto, ze względu na obowiązujące rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), wszystkie firmy i instytucje zobowiązane są do należytej ochrony danych. Przetwarzanie takiego typu informacji w praktyce w zdecydowanej większości odbywa się w sposób elektroniczny. Zważywszy na to, wciąż poszukiwane są rozwiązania, które byłyby wsparciem w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W związku z tym Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie analizy dostępnych standardów stwierdziła, że nie ma odpowiedniego standardu dedykowanego małym i średnim przedsiębiorstwom, a także instytucjom publicznym. Najbardziej znana Norma ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – w praktyce jest przeznaczona dla dużych podmiotów, które mają wyspecjalizowane zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo organizacji. W rzeczywistości mniejsze organizacje nie posiadają narzędzi do skutecznej walki z cyberzagrożeniami.

Z tych powodów Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego postanowiła to zmienić i opracować autorski Standard Cyberbezpieczeństwa. W tym celu PPBW wykorzystała doświadczenie nabyte zwłaszcza w trakcie uczestnictwa we wdrażaniu międzynarodowych standardów (ISO 27001, ISO 37001), jak i w procesie tworzenia nowych (członek grup roboczych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, współpraca z Europejską Organizacją Standaryzacyjną CEN). Od samego początku tworzenia Standard Cyberbepieczeństwa miał być pomocnym narzędziem, którego wykorzystywanie nie będzie powodowało uciążliwych prac, a także czasochłonnych zadań dla pracowników.

2. Korzyści z wdrożenia dla firm i instytucji publicznych:

  • Podniesienie świadomości pracowników w obszarze cyberbezpieczeństwa
  • Przygotowanie zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników na cyberzagrożenia
  • Zdiagnozowanie kluczowych elementów dla organizacji w celu skutecznego przeciwstawienia się cyberatakom
  • Lepsza ochrona danych osobowych
  • Dobór odpowiednich rozwiązań technicznych, dzięki którym organizacja skutecznie ochroni się przed cyberatakami
  • Zaimplementowanie elementów ISO 27001, co ułatwia przyszłe wdrożenie standardu, np. w przypadku rozwoju organizacji
  • Indywidualne podejście instytucji wdrażającej Standard do potrzeb danej organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

3. Jak wdrożyć Standard Cyberbezpieczeństwa?

Najpierw skontaktuj się z nami na adres e-mail: standard-cyber@ppbw.pl lub telefonicznie: 61 663 02 21

Potem ustalimy szczegóły dotyczące wdrożenia Standardu Cyberbezpieczeństwa

Następnie wdrożymy Standard Cyberbezpieczeństwa w Twojej firmie lub instytucji

4. Dodatkowe informacje

Standard Cyberbezpieczeństwa został opracowany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zrealizowała innowacyjny projekt pt.: „Cyberbezpieczeństwo – standard PPBW dla MŚP i instytucji publicznych”. Działanie zostało dofinansowane w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą projektu jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Termin realizacji: 02.02.2019 r. – 31.07.2019 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 116 358,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 97 239,79

Więcej informacji na temat Standardu Cyberbezpieczeństwa PPBW znajduje się na stronie internetowej: standard-cyber.ppbw.pl.

Standard Cyberbezpieczeństwa PPBW