CYBERSEC 2016 – Rekomendacje

Informujemy, że Instytut Kościuszki zakończył pracę nad opracowaniem rekomendacji, będących efektem drugiej edycji Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, które odbyło się w dniach 26-27 września 2016 roku w Krakowie.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego była partnerem instytucjonalnym tego wydarzenia.

Podczas dwóch dni intensywnych debat zebrało się ponad 700 uczestników, 120 prelegentów z ponad 20 państw, m.in. z USA, Izraela i Chin. Wśród przeważających dyskusji omawianych podczas konferencji wymienić należy kwestie związane z implementacją Dyrektywy NIS, rozwojem regionalnego systemu cyberbezpieczeństwa państw Europy Środkowo Wschodniej, polityką cyberbezpieczeństwa NATO, zwalczaniem terroryzmu poprzez narzędzia działające w cyberprzestrzeni a także pogłębiającym się deficytem specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Rekomendacje dostępne są tutaj.