CYBERSEC 2015 – rekomendacje

CYBERSEC to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Europie wydarzenie poświęcone strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa, które odbyło się we wrześniu 2015 roku w Krakowie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Kościuszki, a Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego była Partnerem Merytorycznym Forum.

Rekomendacje wypracowane podczas I edycji Forum zawierają konkluzje płynące z dyskusji w ramach czterech ścieżek tematycznych: Państwo, Wojsko, Biznes i Przyszłość, a także sesji specjalnej odnoszącej się do zwalczania cyberprzestępczości.

Wnioski z dyskusji przekazane zostaną decydentom politycznym i przedstawicielom sektora prywatnego, a dokument może stać się istotnym głosem w dyskusji przed lipcowym szczytem NATO w Warszawie.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyła w tworzeniu rekomendacji z panelu „Combating Cybercrime”.

Zachęcamy do prezentowania najważniejszych konkluzji CYBERSEC 2015 w publikacjach eksperckich oraz artykułach poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa.

Dokument można pobrać tutaj.