CYBERBEZPIECZEŃSTWO – nowy kierunek studiów podyplomowych AGH

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w dniu 1 lipca 2017 roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie rozpoczęła nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo.

Studia organizowane są przez Katedrę Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH we współpracy z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych, podzielonych na dwa semestry. Po zakończeniu pierwszego semestru, studenci będą mogli wybrać jeden z dwóch profili: administrowanie cyberbezpieczeństwem i zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

Szczegółowe informacje na temat studiów można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się.