Ćwiczenia CPT ABW nt. wykorzystania przez ugrupowania terrorystyczne improwizowanych ładunków wybuchowych oraz substancji CBRN

Pragniemy poinformować o bardzo interesujących ćwiczeniach prezentujących zagrożenia związane z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych oraz nuklearnych (CBRN) przez ugrupowania terrorystyczne.

Wydarzenie zostało zorganizowane w dniach 22-23 czerwca 2021 roku przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CPT ABW) we współpracy z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze (PPL) oraz przedstawicielami Straży Pożarnej, a także z udziałem innych służb mundurowych. Podczas pierwszego dnia działań na poligonie pod Warszawą spreparowano ładunki wybuchowe na bazie powszechnie dostępnych produktów i artykułów codziennego użytku, które następnie zostały zdetonowane w celu określenia skali możliwych zniszczeń wywołanych ich użyciem w przestrzeni publicznej.

W trakcie drugiego dnia sprawdzano podatność środowiska portu lotniczego na zagrożenia związane z niebezpiecznymi substancjami, badając, w jakim stopniu mogą one zostać wykorzystane do budowy IED lub przygotowania mieszaniny CBRN w strefie zastrzeżonej lotniska. Wyselekcjonowane prekursory środków chemicznych użyto do symulacji skażenia autobusu lotniskowego. Powyższe ćwiczenie służyło podniesieniu świadomości na temat zagrożeń oraz budowaniu odporności PPL na ryzyka związane z działaniami ekstremistów i terrorystów.

Przeprowadzone przez ABW czynności przyczyniły się do także do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników portów lotniczych, jak również wszystkich podróżnych korzystających z lotnictwa cywilnego. Nabyta w ten sposób wiedza posłuży funkcjonariuszom Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW do organizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć i szkoleń z operatorami i administratorami przestrzeni publicznej.

Więcej informacji o CPT ABW można znaleźć pod tym linkiem.

CTP ABW ćwiczenia