Current Problems of the Penal law Criminology. Aktuelle Probleme des Straferchts und der Kriminologie

Szósty tom monografii „Current problems of the penal law and criminology, Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie” cechuje nieco odmienna od poprzednich struktura, mianowicie teksty podzielone są, zgodnie z tytułem, na dwie kategorie – prawa karnego oraz kryminologii.Promocja ostatniego wydania z tej serii miała miejsce na największej na świecie międzynarodowej konferencji kryminologicznej (68th Annual Meeting of the American Society of Criminology „Thinking about Context: Challenges for Crime and Justice, Chicago, IL, 14-17 listopada 2012), z udziałem 3466 uczestników. Po raz pierwszy w kilkudziesięcioletniej historii tych konferencji książka wydana w Polsce znalazła się na wystawie promocyjnej tego forum.

Wśród autorów są znakomici naukowcy, głównie reprezentujący nauki prawa karnego i kryminologii, których nazwiska znane są w środowisku międzynarodowym. Zaproszenie do publikacji otrzymajali także przedstawiciele młodszego pokolenia naukowców w obu dziedzinach, zarówno z Polski jak i z zagranicznych ośrodków. Specyficzną cechą poprzedniego tomu była obecność wśród autorów naukowców z państw, które podobnie jak Polska były częścią bloku komunistycznego wraz z jego regionalnymi, wojskowo-politycznymi oraz ekonomiczno-gospodarczymi układami. W obecnym wydaniu cecha ta została jeszcze pogłębiona, gdyż obok autorów z Czech, Węgier czy Litwy, pojawiają się także nazwiska z Rosji i Białorusi.

Szeroki przekrój problematyki podjętej w książce oraz liczba zaprezentowanych w niej koncepcji istotnych zarówno dla teorii jak i praktyki kryminologicznej pozwolą, aby książka była tak samo ciekawa jak poprzednie tomy.