CINTIA 2022: Trwa rejestracja uczestników

Trwa rejestracja uczestników na pierwszą edycję międzynarodowej konferencji analitycznej pt. „Criminal Intelligence – New Trends in Analysis Conference 2022” (CINTiA 2022) organizowaną przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 września 2022 roku w Katedrze Informatyki AGH (ul. Kawiory 21, budynek D17, 30-055 Kraków). Celem spotkania jest umożliwienie transferu wiedzy pomiędzy przedstawicielami służb i instytucji, dostawcami narzędzi do prowadzenia analizy kryminalnej a reprezentantami świata nauki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, instytucje sektora finansowego i ubezpieczeniowego wykorzystujące w swojej codziennej pracy narzędzia prowadzenia analizy kryminalnej i wywiadu kryminalnego, a także naukowców uczestniczących w pracach badawczych nad nowymi technologiami w tym zakresie i przedstawicieli świata biznesu.

Partnerem konferencji jest europejski projekt i-LEAD finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Więcej szczegółów i aktualności na temat wydarzenia znajduje się w tym miejscu. Rejestracja uczestnictwa jest możliwa za pośrednictwem niniejszego linku i trwa do 13 września 2022 roku.

*Agenda będzie aktualizowana.*