Dynamiczny rozwój technologii, który przyśpieszył pod koniec ubiegłego wieku i trwa do dzisiaj, spowodował znaczącą zmianę w metodach gromadzenia informacji. To z kolei stworzyło potrzebę opracowania nowego podejścia do analizy i działań wywiadowczych.