8 października 2020 roku w Warszawie odbędzie się całodniowe wydarzenie poświęcone tematyce sygnalistów – WHISTLEBLOWING SUMMIT 2020. Spotkanie organizują firmy Rödl & Partner oraz E-nform. Partnerem merytorycznym konferencji jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W dniu 27 lutego 2020 roku w Warszawie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) zorganizowała kolejne wydarzenie dla służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pt. „Bezpieczny komunikator mobilny”.

Trzy europejskie projekty MINDb4ACT, CHAMPIONs i BRAVE finansowane w ramach programów Komisji Europejskiej H2020 i ISF-P, z przyjemnością ogłaszają wspólną konferencję zatytułowaną „Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania”, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W dniach 12-14 lutego 2020 roku w ramach projektu LION DC odbyło się szkolenie skierowane do funkcjonariuszy z różnych krajów europejskich, zajmujących się przestępczością narkotykową w internecie. Sesja szkoleniowa została przeprowadzona na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z sędzią w stanie spoczynku Anną Marią Wesołowską zorganizowała spotkanie w siedzibie Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie. Wydarzenie obyło się w dniu 15 stycznia 2020 roku.

W dniu 18 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie bieżących prac podejmowanych w ramach PPBW oraz przeprowadzenie dyskusji
z członkami Rady na temat dalszych kierunków rozwoju i działań.

Dnia 16 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „SNAPPY – Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Gestora projektu z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz członkowie konsorcjum w składzie: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Lider), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firma SNP Poland sp. z o.o.

W dniach 12-14 lutego 2020 roku na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się szkolenie skierowane do funkcjonariuszy z różnych krajów europejskich, zajmujących się przestępczością narkotykową w internecie. Sesja szkoleniowa zostanie zorganizowana w ramach europejskiego projektu LION DC.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, 9 grudnia 2019 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie odbyła się druga edycja ogólnopolskiej konferencji pt. „Skuteczne przeciwdziałanie korupcji i innym zjawiskom niepożądanym w administracji publicznej”. Wydarzenie zorganizowały Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Akademia Antykorupcyjna.

Informujemy, iż w dniach 29-30 stycznia 2020 roku w Brukseli odbędzie się SMI2G – międzynarodowe spotkanie informacyjno-brokerskie dotyczące konkursów na 2020 rok w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa” programu Horyzont 2020.