Jednym z głównych celów projektu FORMOBILE jest opracowanie nowatorskiego programu szkoleniowego w odpowiedzi na potrzeby europejskich organów ścigania. Szkolenia są skierowane do praktyków z zakresu mobile forensic.

Zachęcamy do udziału w konferencji zamykającej europejski projekt MINDb4ACT, która odbędzie się w formule online w dniu 30 września 2020 roku. Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostaną i opublikowane dwie kluczowe publikacje. Debata skupi się na czterech najważniejszych tematach w zakresie przeciwdziałania radykalizacji, które zostały zidentyfikowane podczas realizacji projektu.

W dniach 26-30 października 2020 roku w formie online odbędzie się „Industry Day 2.0”, który zostanie zorganizowany w ramach projektu pt. „The Innovation – Law Enforcement Agencies Dialogue” (i-LEAD).

Spotkanie podsumowujące projekt PREVENT pozwoli na przedstawienie finalnych rezultatów projektu oraz wymianę wiedzy i analizę potrzeb w zakresie bezpieczeństwa transportu publicznego.

W trzy czwartki – 18 czerwca, 25 czerwca oraz 2 lipca 2020 roku – odbyła się konferencja pt. „Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania” (RADPol2020). Wydarzenie było wspólną inicjatywą trzech projektów europejskich: MINDb4ACT, CHAMPIONs i BRAVE.

W dniach od 15 czerwca do 3 lipca 2020 roku odbywa się drugie szkolenie online, które ma podnieść kompetencje służb w zakresie przeciwdziałania handlowi narkotykami w sieci. Szkolenie jest jednym z działań organizowanych w ramach europejskiego projektu LION DC.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje godzinne szkolenie on-line pt. „Budowanie świadomości i podejmowanie wczesnej interwencji na obszarach miejskich. Wykrywanie procesów radykalizacji i inicjowanie współpracy interdyscyplinarnej”, które odbędzie się 8 lipca 2020 r. w godz. 8:30-9:30.

12 maja 2020 roku odbyła się druga edycja Dnia Informacyjnego i Spotkania Brokerskiego w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa” programu Horyzont 2020. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego została zaproszona do udziału w wydarzeniu w celu podzielenia się swoim doświadczeniem z zakresu realizacji projektów europejskich w ramach H2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania” (RADPol2020). Wydarzenie odbędzie się w formie online w trzech terminach – 18 czerwca, 25 czerwca oraz 2 lipca 2020 roku.

W związku z ostatnimi konkursami w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa” w programie Horyzont 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wspólnie z Siecią Punktów Kontaktowych SEREN4 organizują kolejne wydarzenia online.