Koordynator projektu: Mykolas Romeris University (MRU) – Litwa. Instytucje realizujące projekt: Customs Criminal Service (LKMT) – Litwa; Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS)/Netherlands Police – Holandia; General Directorate Combating Organized Crime (GDOBP) – Bułgaria; General Inspectorate of Romanian Police (IGPR) – Rumunia; International Cyber Investigation Training Academy Sdruzhenie (ICITA) – Bułgaria; Lithuanian Cybercrime Centre … Czytaj więcej

Koordynator projektu: Dutch National Police – Holandia. Instytucje realizujące projekt: Dutch National Police – Holandia; Belgian Police – Belgia; Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu – Polska; Spanish National Police Force – Hiszpania; National Police Board of Finland – Finlandia; KEMEA The Center for Security Studies – Grecja; Italian Ministry of the Interior – Włochy; Inspectoratul General … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut. Instytucje realizujące projekt: Politechnika Warszawska – Lider Projektu; Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Cel projektu: Głównym celem projektu było stworzenie systemu komputerowego BIOWIZ wspierającego funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych w identyfikacji osób na podstawie wizerunku … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Dr Krzysztof Wiciak. Instytucje realizujące projekt: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Lider Projektu; ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.; Uniwersytet w Białymstoku. Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie założeń, budowa i przetestowanie w warunkach symulowanych Centrum ds. uprowadzeń – komórki analityczno-zarządczej wspomagającej proces wykrywania i dowodzenia w związku z zaistnieniem sytuacji … Czytaj więcej

Głównym celem systemu jest wsparcie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w zakresie przetwarzania, przeszukiwania, analizy i wizualizacji danych w formie dokumentów i obiektów analitycznych. System opiera się na konfigurowalnym modelu danych oraz algorytmach wyszukiwania i przetwarzania języka naturalnego. Algorytmy te pozwalają na automatyczną ekstrakcję obiektów analitycznych z dokumentów źródłowych jak również na zaawansowane przeszukiwanie systemu w … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Dr inż. Ewa Kuśmierek. Instytucje realizujące projekt: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Lider Projektu; Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Future Voice System Sp. z .o.o. Cel projektu: Opracowanie zaawansowanego systemu Automatycznego Rozpoznawania i Przetwarzania Mowy spontanicznej (ARM-1), dedykowanego służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Opis projektu: W ramach projektu, planuje się opracowanie nowoczesnego systemu … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Dr inż. Marek Kisiel-Dorohinicki. Instytucje realizujące projekt: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Informatyki – Lider Projektu; Gridwise Tech Sp. z o.o.; Hi-Tech Energy Systems Sp. z o.o.; WASKO S.A. Cel projektu: Celem projektu (o akronimie LINK 2) jest opracowanie i realizacja rozwiązań zapewniających poszerzenie obszaru i zwiększenie efektywności komputerowego wspomagania … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski, prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Instytucja realizujące projekt: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki. Cel projektu: Opracowanie nowoczesnych rozwiązań oraz narzędzi informatycznych, których zastosowanie pozwala na pozyskiwanie, weryfikowanie i analizowanie informacji z różnorodnych źródeł, identyfikację tożsamości osób, … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Dziech – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Instytucje realizujące projekt: Akademia Górniczo-Hutnicza – Polska; Politechnika Gdańska – Polska; InnoTec DATA GmbH & Co. – Niemcy; IP Grenoble (Ensimag) – Francja; Komenda Główna Policji – Polska; APIF Moviquity S.A., Hiszpania; Products and Systems of InformationTechnology – … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk. Instytucje realizujące projekt: Uniwersytet w Białymstoku – Lider Projektu; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Future Voice System Sp. z o.o.; Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach. Cel projektu: Wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu oraz poprawa ich bezpieczeństwa szczególnie w ruchu … Czytaj więcej