My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

rojekt SAFE ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Polską a Niemcami w zakresie zapobiegania i kontroli przestępczości poprzez przygotowanie transgranicznej analizy bezpieczeństwa.

Koordynator projektu: Societe Nationale SNCF – Francja. Instytucje realizujące projekt: DigInnov – Digital Innovation Consulting di Youssef Bouali – Włochy, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministry of Interior of Spain – Hiszpania, Ministry of Interior of the Slovak Republic – Słowacja, SAFE – Francja, MUXLEY – Francja, The French Ministry of Interior – Francja, ISEMI – … Czytaj więcej

Koordynator: Engineering Group – Włochy. Partnerzy: German Aerospace Center – Niemcy, GFT Italy – Włochy, INOV – Portugalia, Inlecom Commercial Pathways – Irlandia, SINTEF AS – Norwegia, Steinbeis European Risk & Resilience Institute – Niemcy, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska, Laurea University of Applied Sciences – Finlandia, INNOV–ACTS – Cypr, Norsk Regnesentral – Norwegia, … Czytaj więcej

Projekt VR4React ma na celu ukierunkowanie agresji reaktywnej wśród więźniów poprzez bezpośrednie działania skierowane do osadzonych przy równoczesnym szkoleniu personelu. Inicjatywa będzie wspierać więźniów w unikaniu reaktywnych zachowań agresywnych, zastępując je zachowaniami prospołecznymi i adaptacyjnymi.

Koordynator:  Deep Blue SRL – Włochy  Instytucje realizujące projekt:  Cefriel Limited Liability Consortium Company – Włochy   Stichting VU – Holandia   G&N Silensec LTD – Cypr  Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Polska  EIT Manufacturing Central GGMBH – Niemcy  Italian Chamber of Commerce for Germany (ITKAM) – Niemcy  International Union of Railways – Francja  European Federation for … Czytaj więcej

Koordynator: Police University College (POLAMK) – Finlandia. Partnerzy: European Research Services (ERS) – Niemcy, Johannes-Gutenberg-University Mainz (JGU) – Niemcy, Medical School Berlin (MSB) – Niemcy, Ministere de l’Interieur (PP) – Francja, Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) – Holandia, Finnish Ministry of the Interior (INTERMIN) – Finlandia, Police Academy of … Czytaj więcej

Celem projektu SAFE-CITIES jest wspieranie ochrony przestrzeni publicznej poprzez dostarczanie ram oceny bezpieczeństwa i podatności na zagrożenia, wspieranych przez interaktywną platformę.

Inicjatywa dąży do zapobiegania radykalizacji u podstaw poprzez zapewnienie sukcesywnej integracji. Projekt będzie opierał się na wdrażaniu przyszłościowych i wiarygodnych szkoleń, spełniając tym samym priorytetowe założenie o poprawie dostępności programów nauki dla dorosłych. Proces ma na celu zwiększenie udziału specjalistów w tej dziedzinie.

Konsorcjum 2PS pracuje nad rozwiązaniami, których celem jest zmniejszenie skali zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci.

Działania w ramach projektu MIRAD skupiają się głównie na radykalizmie prawicowym oraz islamskim z istotnym wymiarem płci.