Wydarzenie zorganizowane w Warszawie 28 lutego miało na celu przede wszystkim przeprowadzenie dyskusji na temat kroków związanych z przeciwdziałaniem dezinformacji, edukacją medialną, odpornością obywateli i komunikacją strategiczną.

Zespół projektu europejskiego EU-HYBNET, którego również jesteśmy partnerem, bardzo aktywnie działa na rzecz walki z zagrożeniami hybrydowymi. Tego typu rodzaj agresji wykorzystuje m.in. technologie informatyczne w celu ataku na infrastrukturę danego państwa. Zapraszamy na zbliżające się wydarzenia organizowane w ramach tej inicjatywy.

W ramach projektu APPRAISE jesteśmy zainteresowani poznaniem opinii obywateli na temat wykorzystania technologii nadzoru przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety.

Od początku działalności PPBW jesteśmy zaangażowani w zarówno krajowe, jak i europejskie inicjatywy z dziedziny bezpieczeństwa. Niesie to ze sobą wiele wyzwań.

Zapobieganie radykalizacji i wspieranie pomyślnej integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Europie to główne cele rozpoczętej w listopadzie inicjatywy. Partnerzy Konsorcjum spotkali się na inauguracji w Lizbonie, w Portugalii w dniach 9 i 10 stycznia.

Radykalne ideologie nierzadko mają ogromny wpływ na osoby przebywające w zakładach karnych i pod obserwacją służb kuratorskich. Stawia to kolejne wyzwania przed praktykami, których praca polega na reintegracji tych osób ze społeczeństwem. Dlatego w ramach projektu MIRAD zostały stworzone szkolenia mające ułatwić to zadanie.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją drugiego spotkania Centrum Innowacji Unii Europejskiej, które odbyło się w dniach 13-14 września w Brukseli. Tegoroczna edycja wydarzenia służyła przedyskutowaniu tematów dotyczących kształtowania odpowiedzialnych rozwiązań dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Mamy przyjemność poinformować, że ukazała się kolejna edycja kampanii edukacyjnej „Cyberbezpieczeństwo”. Artykuł dotyczący wpływu aktualnej sytuacji geopolitycznej na cyberzagrożenia w krytycznych działach gospodarki powstał we współpracy z ekspertami PPBW.

Za nami spotkanie upowszechniające działania projektu PARTICIPATION „Od mowy nienawiści do radykalizacji – jak rozpoznawać i reagować w przypadku radykalizacji postaw dzieci i młodzieży”.

Informujemy, że wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi i innymi partnerami wzięliśmy udział w konferencji zamykającej projekt „Synergia służb kluczem do bezpiecznego jutra”. Spotkanie odbyło się w kompleksie hotelowo-konferencyjnym niedaleko stolicy województwa łódzkiego.