Broszura informacyjna pn. „System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi”

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą pt. „System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi”. Materiał jest przeznaczony dla instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

Dokument ma na celu upowszechniać wiedzę o sposobach zwalczania i przeciwdziałania korupcji poprzez wykorzystanie normy pn. ISO 37001:2017-05. Znajdują się w nim podstawowe informacje o normie, zawarte w niej podstawowe elementy systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, szczegółowy opis wdrażania normy oraz korzyści wynikające z zastosowania jej w organizacji.

Broszura informacyjna została przygotowana przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach Strategii Działania na lata 2015-2020. W materiale, który dostępny jest poniżej w formie dokumentu PDF, znajdują się informacje zarówno o procedurze wdrażania normy ISO 37001 przez PPBW, jak i o innych przedsięwzięciach realizowanych w ramach Platformy.

Broszura informacyjna ISO 37001 „System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi” – pobierz.