My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

BIOWIZ – system komputerowy do identyfikacji biometrycznej twarzy i sylwetki sprawców przestępstw

W okresie od 21 grudnia 2015 roku do 20 września 2018 roku, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, trwały prace nad stworzeniem oprogramowania wspierającego funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych w identyfikacji osób na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach wideo. W ich efekcie opracowano system pod nazwą BIOWIZ.

Projekt realizowało konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Politechnika Warszawska (Lider Projektu), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prace badawczo-rozwojowe obejmowały trzy etapy, których efektem było uzyskanie kolejnych poziomów gotowości technologicznej.

Finalna wersja systemu BIOWIZ posiada opcje umożliwiające m.in. detekcję twarzy oraz sylwetek na wskazanych zdjęciach i materiałach wideo czy tworzenie profili biometrycznych i wyszukiwanie ich w multimediach oraz zbiorach danych (np. KSIP). System pomaga także w analizie materiałów multimedialnych. Wszystkie funkcje programu zostały opracowane na podstawie oczekiwań i potrzeb użytkowników końcowych w postaci przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, którzy na co dzień pracują z materiałami wideo oraz zdjęciami.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako członek konsorcjum odpowiadała za opracowanie szczegółów funkcjonalnych systemu, a także scenariuszy zastosowania, testowanie modułów biometrycznych, analizy prawne i społeczne, testowanie poszczególnych wersji oprogramowania, przygotowanie do wdrożenia finalnej wersji systemu oraz przeprowadzenie testów z udziałem użytkowników końcowych.

Przedstawiciele służb oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne mogą pobrać i zainstalować system BIOWIZ po rejestracji na stronie Laboratorium Informatyki Śledczej AGH w Krakowie, która znajduje się pod tym linkiem. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: przemyslaw.dobrzynski@ppbw.pl.