Bezzałogowe platformy – seminarium PPBW i EIBW

W ramach VII Międzynarodowej Konferencji Policyjnej i Targów Europoltech, PPBW wspólnie z Europejskim Instytutem bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała seminarium pt. „Możliwości zastosowania bezzałogowych platform w służbach porządku publicznego”.

Podczas seminarium przedstawione zostały dostępne technologie wykorzystywania bezzałogowych platform w środowisku lądowym, wodnym i powietrznym oraz dalsze kierunki rozwoju branży w oparciu o przepisy prawa.

Do udziału w Seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele służb mundurowych, w szczególności Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży Pożarnej, centra zarządzania kryzysowego w tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a także przedstawiciele Wojska Polskiego. Ponadto, przedstawiciele administracji rządowej, administracji samorządowej oraz przedstawiciele nauki.