Bezpieczeństwo w szkole? Nowa oferta dla placówek edukacyjnych!

Specjalne szkolenia dla nauczycieli są kluczowe dla zdobywania nowej wiedzy. Nie zapominajmy jednak o angażowaniu uczniów w zajęcia i warsztaty mające na celu uwrażliwienie ich na niebezpieczeństwa, na jakie są narażeni.

Z przyjemnością przedstawiamy naszą najnowszą ofertę przeznaczoną dla placówek edukacyjnych. Pomysł stworzenia tych szkoleń jest odpowiedzią na problemy, wyzwania i zagrożenia, z jakimi mierzą się uczniowie i kadra pedagogiczna. Mamy świadomość, że wraz z postępem technologicznym i kulturowym pojawia się coraz więcej trudności i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Dlatego też realizacja spotkań skupionych na profilaktyce jest w naszej ocenie absolutnie niezbędna i uzasadniona.

Koncepcja warsztatów adresowanych dla szkół pojawiła się wraz z rosnącą świadomością nt. podnoszeniu kwalifikacji jako jednym z fundamentów pracy w oświacie. Bazując na naszym doświadczeniu, zdajemy sobie sprawę, że osoby pracujące w sektorze edukacji zobowiązane są do ciągłego udoskonalania swoich kompetencji. Umożliwia to utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia.

W zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności wyjątkowo pomocne są szkolenia przygotowane z myślą o nauczycielach. Chcąc mówić o „bezpiecznej szkole” czy „bezpiecznym otoczeniu dziecka”, warto angażować również uczniów! Dla nich też przygotowaliśmy specjalne zajęcia i warsztaty mające za zadanie poszerzenie ich wiedzy i uwrażliwienie na niebezpieczeństwa, na jakie są narażeni.

Celem spotkań jest

  • upowszechnianie wiedzy na temat nowych zagrożeń,
  • edukacja na temat form przemocy wobec nieletnich,
  • wskazanie możliwości eliminowania niebezpieczeństw poprzez wczesną profilaktykę.

Przedstawiona oferta jest adresowana do kadry pedagogicznej oraz dzieci i młodzieży. Szkolenia prowadzą trenerzy z bogatym doświadczeniem i wiedzą – to praktycy z zespołu Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego specjalizujący się w realizowaniu kursów z tematów ujętych w programie zajęć.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.