My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Bezpieczeństwo kryptograficzne w sieciach teleinformatycznych

Kierownik projektu:

  • dr hab. inż. Janusz Stokłosa – Politechnika Poznańska.

Instytucja realizujące projekt:

  • Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej.

Cel projektu:

Opracowanie nowych algorytmów kryptograficznych.

Opis projektu:

Projekt zakłada przede wszystkim rozwiązanie wybranych, ważnych problemów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych obejmujące przesyłanie oraz przetwarzanie danych. W kompleksowym podejściu do problematyki bezpieczeństwa należy uwzględnić trzy podstawowe aspekty: poufność, integralność i dostępność danych. Projekt obejmuje zintegrowane badania w zakresie mechanizmów kryptograficznych w postaci szyfrów i funkcji skrótu, ich syntezę, kryptoanalizę.

W szczególności cel naukowy projektu obejmuje:

Opracowanie podstaw teoretycznych i zasad implementacji generatora silnie nieliniowych, zbalansowanych funkcji boolowskich w oparciu o generowanie losowych funkcji zakrzywionych (ang. bent) oraz wykorzystanie opracowanego generatora w projektowaniu bloków podstawień (S-bloków).

Badanie podatności szyfrów i S-bloków na kryptoanalizę liniową i różnicową oraz syntezę algorytmów obliczania tablic aproksymacji i tablic dystrybucji różnic w kryptoanalizie szyfrów blokowych. Podstawę dla wyznaczania charakterystyk stanowią tzw. tablice aproksymacji i tablice dystrybucji różnic funkcji składowych szyfru. Definicyjne algorytmy obliczania wartości tych tablic mają złożoność wykładniczą, co ogranicza ich stosowanie do funkcji składowych o niewielkiej liczbie binarnych wejść i wyjść. W tym zakresie przewidywane jest również badanie podatności na kryptoanalizę liniową i różnicową S-bloków.

Badania takie prowadzone są w świecie intensywnie. Metody syntezy S-bloków wciąż są rozwijane. W Zakładzie Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych Politechniki Poznańskiej opracowano algorytmy generowania S-bloków o wielu wejściach i wielu wyjściach. Są one wciąż udoskonalane.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju