My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Aplikacje technologii mowy w systemach bezpieczeństwa publicznego

Kierownik projektu:

  • Prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica.

Instytucja realizujące projekt:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Elektroniki, Zespół Przetwarzania Sygnałów.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie prototypowego systemu analizy mowy połączonego z interfejsem głosowym.

Docelowo system będzie składał się z pięciu modułów:

  1. Analizy mowy;
  2. Rozpoznawania mówcy;
  3. Automatycznego rozpoznawania mowy polskiej;
  4. Analizy semantycznej z inteligentnym dobieraniem odpowiedzi;
  5. Syntetyzatora mowy.

Opis projektu:

Główny zakres prac będzie dotyczył realizacji trzech pierwszych modułów. W pierwszym module sygnał mowy będzie poddawany analizie czasowo-częstotliwościowej, dzielony na odpowiedniej długości segmenty i parametryzowany. Działania te umożliwia dostarczanie odpowiednich danych do realizacji rozpoznawania zarówno mówcy, jak i mowy w następnych dwóch modułach.

Dzięki rozpoznawaniu mowy będzie można wprowadzać teksty do komputera przy pomocy mikrofonu zamiast klawiatury i przy pomocy głosu sterować wybranymi funkcjami komputera. Tekst otrzymany z modułu rozpoznawania mowy będzie poddawany analizie językowej, aby zmniejszyć ilość błędów rozpoznania. Analiza semantyczna tekstu umożliwi dobranie odpowiedniej odpowiedzi komputera i to zarówno w postaci pisanej jak i głosowej, ponieważ komputer będzie wyposażony w syntetyzator mowy. Głównym zadaniem jest stworzenie systemów działających w czasie rzeczywistym. Planowana hierarchiczna struktura systemu pozwoli wykrywać i przeprowadzać korektę błędów powstałych w kolejnych etapach rozpoznawania. Moduł przeprowadzający analizę syntaktyczno-semantyczna i w oparciu o nią dobierający odpowiedzi, będzie realizacja algorytmu sztucznej inteligencji.

System będzie wykorzystywany m.in. przez Policję w celu usprawnienia i podniesienia efektywności realizowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju