My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Prevent and Protect Through Support – nowa inicjatywa europejska

Inicjatywa Prevent and Protect Through Support (2PS) otrzymała dofinansowanie z unijnego programu Horyzont w zakresie badań i innowacji (umowa nr 101073949). Projekt jest koordynowany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2PS jest trzyletnią inicjatywą prewencyjną, która rozpoczęła się w październiku 2022 r. i potrwa do września 2025 r. Przez 3 lata międzynarodowe konsorcjum 2PS będzie pracować nad rozwiązaniami, których celem jest zmniejszenie skali zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym w cyberprzestrzeni.

Najpierw Zapobieganie

2PS i jego partnerzy uznają wykorzystywanie seksualne dzieci za poważny problem, nie usprawiedliwiają ani nie tolerują żadnej z jego form. Nie twierdzą także, że samo zapobieganie rozwiąże problemy, przed którymi stoją społeczeństwa w całej Europie i na świecie, takie jak dostępność materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci w cyberprzestrzeni lub nasilenie przemocy seksualnej wobec dzieci w tym środowisku.

Niemniej jednak, 2PS i jego partnerzy stoją na stanowisku, iż skuteczne stawianie czoła omawianym wyzwaniom, wymaga zwiększenia działań prewencyjnych. Zgodnie z tym przekonaniem, istotną część działań mających na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci powinno stanowić wsparcie i specjalne usługi pomocowe przeznaczone dla osób narażonych na angażowanie się w nielegalne lub ryzykowne zachowania.

Jak ten projekt pomaga?

2PS ma na celu zapewnienie wsparcia przede wszystkim tym osobom, które jeszcze nie dopuściły się przemocy seksualnej wobec dzieci i są gotowe zaangażować się w jej zapobieganie. W przypadku, gdy popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka miało już miejsce, zapewnienie wsparcia jego sprawcy ma na celu zapobieganie ich popełnieniu w przyszłości.

Przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w realizację projektu 2PS w pełni popierają działania policji i prokuratury i są świadomi, że nie wszystkie osoby reagujące pobudzeniem seksualnym na dzieci będą otwarte na przyjęcie pomocy, której celem jest zapobieganie dopuszczaniu się przez nie przemocy seksualnej wobec dzieci. Jednakże, egzekwowanie prawa często może być okazją do udzielenia wsparcia takim osobom w opracowaniu strategii prewencyjnych.

Wśród wielu różnych zadań, w ramach projektu zbudowane zostanie repozytorium usług i działań wspierających, które mogą pomóc osobom reagującym pobudzeniem seksualnym na dzieci w kontrolowaniu tego stanu – w tym zainteresowania materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci dostępnymi w cyberprzestrzeni.

Zespół projektowy składa się ze specjalistów z różnych dziedzin – razem zaangażowanych jest 20 formalnych partnerów z 14 krajów. W skład zespołu wchodzą krajowe infolinie, uniwersytety, przychodnie, psychologowie i seksuolodzy, organy ścigania, partnerzy technologiczni, organizacje pozarządowe i eksperci prawni. Ten multidyscyplinarny zespół dąży do osiągnięcia pozytywnych zmian, które pomogą chronić dzieci przed przemocą seksualną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: https://2ps-project.eu/.