10-12.12.2014 – Konferencja PPBW w Będlewie

W dniach 10-12 grudnia 2014 roku w Ośrodku Polskiej Akademii Nauk w Będlewie k. Poznania odbyła się Konferencja naukowa pt. „Prace badawczo-rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego – rola Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Jednym z głównych celów Konferencji była dyskusja nad nową formułą działania oraz dalszymi kierunkami pracy Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uczestnicy Konferencji uzgodnili, iż do końca I kwartału 2015 roku powstanie strategia działania PPBW na najbliższe lata.

Ważnym punktem Konferencji był panel poświęcony Nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego, który prowadził prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś.

Ponadto prezentowano i dyskutowano nad następującymi tematami:

 • Technologie rozpoznawania mowy dyktowanej i spontanicznej oraz zastosowania biometrii głosu w systemach bezpieczeństwa;
 • Rola narzędzi informatycznych w pracy analityka w obszarze bezpieczeństwa publicznego;
 • Problematyka wdrażania i utrzymania wyników prac badawczo-rozwojowych w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ewolucja i wdrożenie koncepcji klastra na rzecz bezpieczeństwa.

W dwudniowych obradach udział wzięli: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Sił Zbrojnych RP, kierownictwa i przedstawicieli służb mundurowych – w szczególności Policji i Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądownictwa, prokuratury oraz szeroko reprezentowani członkowie nauki, a także przedstawiciele innych instytucji zainteresowanych wynikami prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa.

Spośród wielu znakomitych Gości swoją obecnością na Konferencji zaszczycili:

 • Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego;
 • Prof. Lech Paprzycki – Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną;
 • Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Dr Ryszard Czerniawski – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Gen. Wojciech Olbryś – Zastępca Komendanta Głównego Policji;
 • Mł. insp. Robert Sieradzki – Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • Płk Marek Malawski – Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • Gen. Zygmunt Mierczyk – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;
 • Prof. Joanna Józefowska – Prorektor ds. Nauki Politechniki Poznańskiej;
 • Prof. Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie;
 • Prof. Andrzej Glen – Prorektor ds. Naukowych – Akademia Obrony Narodowej.