Piąte Generalne Zgromadzenie projektu INDEED

2022-11-08

Czas czytania: mins

W dniach 3-5 października 2022 roku odbyło się spotkanie konsorcjum projektu INDEED. Zebranie zorganizowano w Klużu-Napoce w Rumunii, w siedzibie gospodarza wydarzenia – Instytucie Pokoju PATRIR.

Podczas trzech dni konferencji intensywnie pracowano nad ewaluacją dotychczasowych działań i planowaniem funkcjonowania sieci SMART Hubs. Przedyskutowano bieżące zadania, a wśród nich opracowanie uniwersalnego modelu ewaluacji opartego na dowodach (EBEM) w zakresie zapobiegania radykalizacji postaw i łagodzenia jej skutków. Podsumowano również pierwszy rok działalności INDEED oraz szczegółowo omówiono aktywności w każdym pakiecie prac.

Dziękujemy wszystkim partnerom projektu oraz Radzie Doradczej za ich zaangażowanie i wkład w wydarzenie.
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail