Konferencja pt. "Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży - aspekty teoretyczne i praktyczne"
17 października 2019 r., Pałac Prymasowski w Warszawie (Hotel Bellotto)
Czytaj więcej ›
PPBW rozpoczyna projekt europejski PREVENT
PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport
Czytaj więcej ›

Aktualności

Lion DC: Drugie spotkanie w Leiden

W dniach 17-18 kwietnia 2019 roku w Leiden w Holandii odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu Lion DC. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Work Package 2 (Online Drug Crime Phenomena Definition & LEA needs assessment), którego liderem jest Polska Platforma Bezpieczeństwa. Współorganizatorem spotkania i jednocześnie instytucją goszczącą było TNO. Podczas spotkania przedstawiciele służb, w

Czytaj więcej ›

Nowy moduł szkoleniowy – cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała nowy moduł szkoleniowy pt. „Cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej – aspekty prawne, organizacyjne i techniczne”. Najbliższe szkolenia połączone ze specjalnie przygotowanymi pokazami odbędą się w dniach 13 maja 2019 roku w Łodzi oraz 14 maja 2019 roku w Poznaniu. Ze względu na rosnącą liczbę i rodzaj cyberzagrożeń, ochrona przed tego typu

Czytaj więcej ›

Lion DC – nowy projekt europejski realizowany przez PPBW

Pragniemy poinformować, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczy w pracach nad międzynarodowym projektem dotyczącym zwalczania przestępczości narkotykowej online pt. „Law Enforcement Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online Drug Crimes (Lion DC)”, którego liderem jest Uniwersytet Michała Römera w Wilnie. W konsorcjum projektu uczestniczy 12 partnerów z takich krajów, jak Polska Litwa, Holandia, Grecja Bułgaria

Czytaj więcej ›

Start programu „Bezpieczna szkoła PPBW”

W dniu 26 lutego 2019 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała wyjątkowe wydarzenie – „Dzień Bezpiecznego Internetu” w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Wielkopolski w Jeziorkach. Szczególnie dziękujemy przedstawicielowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu za przeprowadzenie wykładu o cyberbezpieczeństwie, dzieciom za ogromne zaangażowanie oraz dyrekcji i nauczycielom za możliwość organizacji tego spotkania. To wydarzenie zapoczątkowało program

Czytaj więcej ›

Spotkania z Sędzią Anną Marią Wesołowską: „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”

Pragniemy poinformować, iż Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała ofertę organizacji spotkań z uczniami szkół, nauczycielami i rodzicami pt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Celem spotkań jest upowszechnienie wiedzy na temat nowych zagrożeń, a także form przemocy wobec nieletnich, jak i wskazanie możliwości ich eliminowania poprzez wczesną profilaktykę oraz współpracę rodziców z placówkami oświatowymi. Program

Czytaj więcej ›

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO