Aktualności

Anna Maria Wesołowska

Spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską nt. współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

W listopadzie br. PPBW zorganizowała szereg spotkań i szkoleń w placówkach oświatowych pt. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”, które poprowadziła sędzia w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska. Celem wydarzeń było upowszechnienie wiedzy na temat nowych zagrożeń oraz form przemocy wobec nieletnich, w tym przemocy rówieśniczej.

Czytaj więcej ›

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO