Aktualności

Wizyta przedstawicieli PPBW w Kijowie

W dniach od 13 do 15 lipca 2015 roku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Kijowie. Podczas wizyty miał miejsce cykl spotkań poświęconych możliwościom współpracy z ukraińskimi instytucjami państwowymi, naukowymi i pozarządowymi. Głównym celem wyjazdu było spotkanie w Narodowym Biurze Antykorupcyjnym Ukrainy. W spotkaniu ze strony ukraińskich służb udział wzięli: Artur

Czytaj więcej ›

Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie

Monografia pt. „Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie” pod redakcją prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego, dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego oraz dr. Zbigniewa Rau, to aż 101 artykułów podzielonych na dwa tomy: Tom I „Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne” – pobierz fragment. Publikacja zawiera opracowania dotyczące przede

Czytaj więcej ›

Konferencja PPBW 17.06.2015 w Warszawie

W dniu 17 czerwca 2015 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się Konferencja organizowana przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt. „Prace badawczo-rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego – nowe wyzwania, nowe perspektywy. Prezentacja Strategii Działania PPBW na lata 2015-2020”. Głównym celem Konferencji była prezentacja Strategii Działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2015-2020, która została

Czytaj więcej ›

Konferencja na Uniwersytecie Śląskim

W dniu 13 maja 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odbyła się Konferencja naukowa pt. „Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa” organizowana w ramach projektu „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”. Honorowy patronat nad Konferencją objęli Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. dr hab. Irena Lipowicz, Śląski Komendant Wojewódzki Policji –

Czytaj więcej ›

Relacja z Cyber dnia

Przedstawiamy fotorelację z dnia edukacyjno – prewencyjnego pt. „Cyber dzień w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu”, który odbył się 27 kwietnia 2015 roku w ZSO w Poznaniu. Rozstrzygnięty został również konkurs pt. „Mówimy NIE cyberprzemocy. Cyberzagrożenia pod lupą” na przygotowanie cyberspotów: I miejsce zajął zespół w składzie Aleksandra Olszewska, Karolina Olejniczak, Wiktoria Szała

Czytaj więcej ›

Cyber dzień w Poznaniu

W dniu 27 kwietnia 2015 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu organizują dzień edukacyjno-prewencyjny w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy pt. „Cyber dzień w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu”, który odbędzie się w ramach projektu pt. „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”. W przedsięwzięciu udział weźmie ok. 150 uczniów z drugich

Czytaj więcej ›

Bezzałogowe platformy – seminarium PPBW i EIBW

W ramach VII Międzynarodowej Konferencji Policyjnej i Targów Europoltech, PPBW wspólnie z Europejskim Instytutem bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała seminarium pt. „Możliwości zastosowania bezzałogowych platform w służbach porządku publicznego”. Podczas seminarium przedstawione zostały dostępne technologie wykorzystywania bezzałogowych platform w środowisku lądowym, wodnym i powietrznym oraz dalsze kierunki rozwoju branży w oparciu o przepisy prawa. Do udziału w

Czytaj więcej ›

PPBW wspólorganizatorem Targów Europoltech 2015

W dniach od 15 do 17 kwietnia 2015 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015 oraz VII Międzynarodowa Konferencja Policyjna pt. „Ochrona Interesów Finansowych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego była współorganizatorem obu wydarzeń. Uroczystego otwarcia Targów i Konferencji dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych

Czytaj więcej ›

10-12.12.2014 – Konferencja PPBW w Będlewie

W dniach 10-12 grudnia 2014 roku w Ośrodku Polskiej Akademii Nauk w Będlewie k. Poznania odbyła się Konferencja naukowa pt. „Prace badawczo-rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego – rola Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Jednym z głównych celów Konferencji była dyskusja nad nową formułą działania oraz dalszymi kierunkami pracy Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uczestnicy Konferencji uzgodnili, iż

Czytaj więcej ›

Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz Koordynatorem ds. Realizacji Projektów Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim obronił rozprawę doktorską i zdobył stopień doktora nauk o zarządzaniu. W 2008 roku w Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacjami. 28 lipca 2014 roku Prezydent RP nadał mu tytuł

Czytaj więcej ›

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO