Aktualności

Konferencje i wydarzenia PPBW w 2019 roku – podsumowanie

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje lub współorganizuje konferencje, warsztaty oraz spotkania związane z tematyką bezpieczeństwa. 2019 rok przyniósł szereg tego typu inicjatyw kierowanych do funkcjonariuszy służb mundurowych, przedstawicieli administracji publicznej (w tym nauczycieli i psychologów) oraz środowiska naukowego.

Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady Programowej PPBW

W dniu 18 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie bieżących prac podejmowanych w ramach PPBW oraz przeprowadzenie dyskusji
z członkami Rady na temat dalszych kierunków rozwoju i działań.

Czytaj więcej ›

SNAPPY: Spotkanie inaugurujące projekt

Dnia 16 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „SNAPPY – Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Gestora projektu z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz członkowie konsorcjum w składzie: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Lider), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firma SNP Poland sp. z o.o.

Czytaj więcej ›

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO